Chủ nhật Ngày 20 Tháng 08 Năm 2017

Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)!

Tìm kiếm
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 16
+ Hôm nay: 21
Tổng số lượng truy cập
2.422.906
Danh sách văn bản đang lấy ý kiến
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Thời gian xin ý kiến Góp ý
1 Dự thảo Thông tư Quy định về việc quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” Bộ KH&CN Download Bắt đầu:
13/07/2017

Kết thúc:
11/09/2017
Xem góp ý

Gửi góp ý
Danh sách văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Thời gian xin ý kiến Góp ý
1 Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị” Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
20170608165930_du-thao-thong-tu-ban-hanh-qckt-linac.doc Download
20170608165930_quy-chuan-ky-thuat.doc Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
09/06/2017

Kết thúc:
10/08/2017
Xem góp ý
2 Đề nghị góp ý dự thảo QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định sô 290/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang Sở KH&CN Download Bắt đầu:
19/07/2017

Kết thúc:
28/07/2017
Xem góp ý
3 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
20170713143201_du-thao-to-trinh-tt26-sua-doi.doc Download
20170713143201_du-thao-tt26-sua-doi.doc Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
11/07/2017

Kết thúc:
20/07/2017
Xem góp ý
4 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
20170630163735_bao-cao-danh-gia-thuc-thi-nghi-dinh-37-2006.docx Download
20170630163735_du-thao-nghi-dinh.docx Download
20170630163735_du-thao-to-trinh-chinh-phu.docx Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
30/06/2017

Kết thúc:
06/07/2017
Xem góp ý
5 Dự thảo Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
20170612112700_cv-1818-bkhcn-tdc.pdf Download
20170612112700_duthaovanban.docx Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
07/06/2017

Kết thúc:
25/06/2017
Xem góp ý
6 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Bộ KH&CN Download Bắt đầu:
20/04/2017

Kết thúc:
20/06/2017
Xem góp ý
7 Đề nghị góp ý dự thảo tờ trình, Quy định thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở KH&CN Download Bắt đầu:
26/05/2017

Kết thúc:
31/05/2017
Xem góp ý
8 Dự thảo Nghị định Quy định về điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
20170513181520_cong-van-1447-bkhcn-tdc.pdf Download
20170513181520_du-thao-nghi-dinh.doc Download
20170513181520_du-thao-to-trinh.doc Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
10/05/2017

Kết thúc:
25/05/2017
Xem góp ý
9 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý Đề án “Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2 Bộ KH&CN Download Bắt đầu:
20/03/2017

Kết thúc:
20/05/2017
Xem góp ý
10 Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch Sở KH&CN Download Bắt đầu:
15/05/2017

Kết thúc:
19/05/2017
Xem góp ý
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp  Cuối