Thứ năm Ngày 22 Tháng 02 Năm 2018

Khoa học và Công nghệ - động lực phát triển nhanh và bền vững!

Tìm kiếm
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 11
+ Hôm nay: 186
Tổng số lượng truy cập
3.072.112
Danh sách văn bản đang lấy ý kiến
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Thời gian xin ý kiến Góp ý
Danh sách văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Thời gian xin ý kiến Góp ý
1 V/v góp ý dự thảo sửa đổi Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Sở KH&CN Download Bắt đầu:
30/01/2018

Kết thúc:
06/02/2018
Xem góp ý
2 Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 332/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Sở KH&CN Download
Tên file File gắn
cv-83-2018-1.signed.pdf Download
Du thao quyet dinh lan 1_chinh sua 25-8 k1c.doc Download
Du thao to trinh lan 1-25-8- sua.doc Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
01/02/2018

Kết thúc:
05/02/2018
Xem góp ý
3 V/v góp ý dự thảo Quy định về hoạt động sáng kiến của Sở KH&CN Bắc Giang Sở KH&CN Download Bắt đầu:
26/01/2018

Kết thúc:
30/01/2018
Xem góp ý
4 V/v góp ý dự thảo sửa đổi Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Sở Sở KH&CN Download
Tên file File gắn
CV-60-2018-1.signed.pdf Download
Du thao QUY CHE LAM VIEC CUA SO.Sua T1. 2018.doc Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
24/01/2018

Kết thúc:
29/01/2018
Xem góp ý
5 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
20170929164031-du-thao-thong-tu-sua-doi-ttlt13.doc Download
20170929164031-phu-luc.doc Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
18/09/2017

Kết thúc:
18/11/2017
Xem góp ý
6 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 Bộ KH&CN Download Bắt đầu:
23/08/2017

Kết thúc:
25/10/2017
Xem góp ý
7 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn kiểm tra, điều chỉnh, chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện và đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
20170926161630-du-thao-thong-tu-kiemtra-danhgia-nghiemthu.doc Download
20170926161630-phu-luc-du-thao-thong-tu-huong-dan-kiem-tra---danh-gia---nghiem-thu.doc Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
23/08/2017

Kết thúc:
25/10/2017
Xem góp ý
8 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định, tuyển chọn, xét chọn, thẩm định và giao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
20170926160911-du-thao-thong-tu-sua-doi-tt03-2013-bkhcn.doc Download
20170926160911-phu-luc-thong-tu-sua-doi-tt03-2013-bkhcn.rar Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
23/08/2017

Kết thúc:
25/10/2017
Xem góp ý
9 Dự thảo Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
20170926153640-du-thao-de-an-do-luong-de-ho-tro-doanh-nghiep-vn.docx Download
20170927141155-3110-bkhcn-tdc.pdf Download
20170927141155-to-trinh-bo-truong.pdf Download
20170927141155-to-trinh-thu-tuong-de-an-do-luong-14-9-2017.docx Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
19/09/2017

Kết thúc:
15/10/2017
Xem góp ý
10 Dự thảo Nghị định về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Bộ KH&CN Download Bắt đầu:
22/09/2017

Kết thúc:
27/09/2017
Xem góp ý
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp  Cuối