Thứ ba Ngày 27 Tháng 06 Năm 2017

Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước!                                                                                Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường!

Tìm kiếm
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 7
+ Hôm nay: 304
Tổng số lượng truy cập
2.265.116
Danh sách văn bản đang lấy ý kiến
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Thời gian xin ý kiến Góp ý
Danh sách văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Thời gian xin ý kiến Góp ý
1 Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch Sở KH&CN Download Bắt đầu:
15/05/2017

Kết thúc:
19/05/2017
Xem góp ý
2 Góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giả thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 290/2011/QĐ-UBND ngày Sở KH&CN Download Bắt đầu:
19/04/2017

Kết thúc:
28/04/2017
Xem góp ý
3 Dự thảo Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN Bộ KH&CN Download Bắt đầu:
12/01/2017

Kết thúc:
20/03/2017
Xem góp ý
4 Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
Cong van so 3106_BKHCN_TTra.doc Download
Du thao Nghi dinh_1282.doc Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
19/07/2016

Kết thúc:
31/10/2016
Xem góp ý
5 Tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trong hoạt động của Sở Sở KH&CN Download Bắt đầu:
13/09/2016

Kết thúc:
20/09/2016
Xem góp ý
6 Tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ; dự thảo Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở trong thi hành công vụ Sở KH&CN Download
Tên file File gắn
CV-454-2016-1.pdf.signed.pdf Download
Dipj thgyco Quy chzax ldvm viuxcc kksem theo CV454t.pdf Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
31/08/2016

Kết thúc:
09/09/2016
Xem góp ý
7 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
Du thao To trinh 128.doc Download
Du thao luat CGCN_128.doc Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
04/07/2016

Kết thúc:
05/09/2016
Xem góp ý
8 Dự thảo Quyết định Phê duyệt Đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ và đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016-2025” Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
9f-Du thao To trinh.doc Download
7-Du thao Quyet dinh.doc Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
28/06/2016

Kết thúc:
28/08/2016
Xem góp ý
9 Dự thảo Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ) Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
congvan3369.pdf Download
duthaoquyetdinh.doc Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
08/08/2016

Kết thúc:
18/08/2016
Xem góp ý
10 Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
Du thao To trinh.doc Download
fDu thao Nghi dinh.doc Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
10/06/2016

Kết thúc:
10/08/2016
Xem góp ý
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp  Cuối