Thứ ba Ngày 12 Tháng 12 Năm 2017

Khoa học và Công nghệ - động lực phát triển nhanh và bền vững!

Tìm kiếm
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 24
+ Hôm nay: 200
Tổng số lượng truy cập
2.844.751
Danh sách văn bản đang lấy ý kiến
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Thời gian xin ý kiến Góp ý
Danh sách văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Thời gian xin ý kiến Góp ý
1 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
20170929164031-du-thao-thong-tu-sua-doi-ttlt13.doc Download
20170929164031-phu-luc.doc Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
18/09/2017

Kết thúc:
18/11/2017
Xem góp ý
2 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 Bộ KH&CN Download Bắt đầu:
23/08/2017

Kết thúc:
25/10/2017
Xem góp ý
3 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn kiểm tra, điều chỉnh, chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện và đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
20170926161630-du-thao-thong-tu-kiemtra-danhgia-nghiemthu.doc Download
20170926161630-phu-luc-du-thao-thong-tu-huong-dan-kiem-tra---danh-gia---nghiem-thu.doc Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
23/08/2017

Kết thúc:
25/10/2017
Xem góp ý
4 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định, tuyển chọn, xét chọn, thẩm định và giao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
20170926160911-du-thao-thong-tu-sua-doi-tt03-2013-bkhcn.doc Download
20170926160911-phu-luc-thong-tu-sua-doi-tt03-2013-bkhcn.rar Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
23/08/2017

Kết thúc:
25/10/2017
Xem góp ý
5 Dự thảo Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
20170926153640-du-thao-de-an-do-luong-de-ho-tro-doanh-nghiep-vn.docx Download
20170927141155-3110-bkhcn-tdc.pdf Download
20170927141155-to-trinh-bo-truong.pdf Download
20170927141155-to-trinh-thu-tuong-de-an-do-luong-14-9-2017.docx Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
19/09/2017

Kết thúc:
15/10/2017
Xem góp ý
6 Dự thảo Nghị định về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Bộ KH&CN Download Bắt đầu:
22/09/2017

Kết thúc:
27/09/2017
Xem góp ý
7 Dự thảo Quyết định Về việc phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
20170724220117_du-thao-quyet-dinh.doc Download
20170724220117_duthao-to-trinh.doc Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
25/07/2017

Kết thúc:
23/09/2017
Xem góp ý
8 Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
20170720145808_dt-thong-tu-bkhcn-ban-hanh-qcvn-ve-dau-nhon.doc Download
20170720145808_qcvn-dau-nhon--2017--bkhcn-ban-cuoi.doc Download
20170720145808_tm-qcvn-dau-nhon-dong-co-lay-y-kien-17-7-2017.doc Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
20/07/2017

Kết thúc:
20/09/2017
Xem góp ý
9 Dự thảo Thông tư Quy định về việc quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” Bộ KH&CN Download Bắt đầu:
13/07/2017

Kết thúc:
11/09/2017
Xem góp ý
10 Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị” Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
20170608165930_du-thao-thong-tu-ban-hanh-qckt-linac.doc Download
20170608165930_quy-chuan-ky-thuat.doc Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
09/06/2017

Kết thúc:
10/08/2017
Xem góp ý
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp  Cuối