Thứ ba Ngày 11 Tháng 12 Năm 2018

Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu                               Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây bệnh tim mạch

Tìm kiếm
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 20
+ Hôm nay: 202
Tổng số lượng truy cập
3.984.038
Danh sách văn bản đang lấy ý kiến
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Thời gian xin ý kiến Góp ý
Danh sách văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Thời gian xin ý kiến Góp ý
1 Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải trong Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
24-du-thao-to-trinh.doc Download
024-du-thao-quyet-dinh-cua-ttg.doc Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
12/10/2017

Kết thúc:
15/11/2018
Xem góp ý
2 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16 ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
5-du-thao-tt-sua-doi-tt16-ban-sach-19-7-18.doc Download
5-du-thao-tt-sua-doi-tt16-dien-giai-18-7-18 v1u.doc Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
27/07/2018

Kết thúc:
01/10/2018
Xem góp ý
3 Dự thảo Quyết định về một số chính sách hỗ trợ nhập khẩu công nghệ đến năm 2025 Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
to-trinh-chinh-phu.doc Download
4-du-thao-quyet-dinh.doc Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
20/07/2018

Kết thúc:
20/09/2018
Xem góp ý
4 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014, Thông tư số 40/2014/ TT-BKHCN ngày 18/12/2014, Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN ngày 15/5/2015 và Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
7-duthao-thongtu-suadoi.docx Download
7-phu-luc-tt.rar Download
7-so-sanh-chinhsua.docx Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
10/07/2018

Kết thúc:
10/09/2018
Xem góp ý
5 Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm Bộ KH&CN Download Bắt đầu:
04/07/2018

Kết thúc:
04/09/2018
Xem góp ý
6 Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học” Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
dt-thong-tu-qcvn-xang-dau-xin-y-kien.doc Download
thuyetminh.doc Download
du-thao-qcvn-ve-xang-dau.doc Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
15/06/2018

Kết thúc:
15/08/2018
Xem góp ý
7 Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
du-thao-totrinh.doc Download
duthao-nd-dtkd-khcn.doc Download
du-kien-de-xuat-sua-doi-luat-shtt-nlnt.docx Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
10/07/2018

Kết thúc:
10/08/2018
Xem góp ý
8 Dự thảo Thông tư Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X - quang dùng trong y tế Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
du-thao-tt.doc Download
1-xquang-di-dong.doc Download
2--xquang-tsth.docx Download
3--xquang-rang.docx Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
08/06/2018

Kết thúc:
10/08/2018
Xem góp ý
9 Dự thảo Thông tư ban hành QCVN.../2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED Bộ KH&CN Download
Tên file File gắn
du-thao-thong-tu.pdf Download
20180512160447-du-thao-qcvn-led.docx Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
24/04/2018

Kết thúc:
25/06/2018
Xem góp ý
10 lấy ý kiến dự thảo Quy định quản lý tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước Sở KH&CN Download
Tên file File gắn
cv-370-2018-1.signed.pdf Download
Du thao sua doi QD 296.doc Download
BM kem QD 296.rar Download
Download Tất cả
Bắt đầu:
05/06/2018

Kết thúc:
12/06/2018
Xem góp ý
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp  Cuối