Thứ sáu Ngày 18 Tháng 08 Năm 2017

Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)!

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
  • Chiều 09/8, Chi bộ văn phòng 1 long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017 - 2020; đây là Chi bộ được Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ chọn tổ chức đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cho các chi bộ khác trong toàn đảng bộ.

  • Tính từ đầu năm đến nay, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ kết nạp được 7 đảng viên mới.

  • Sáng 02/8, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất và tiêu thụ vải thiều năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hải - Bí thư Tỉnh ủy, Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Dương Văn Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các cục, vụ, viện thuộc Bộ NN&PTNT, Công thương, Khoa học và Công nghệ, các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Hà Nội, hải quan một số cửa khẩu cùng một số Sở, ngành trong tỉnh, các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất và tiêu thụ vải thiều.

  • Ngày 26-7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị Giao ban hoạt động KH&CN cơ sở năm 2017 nhằm đánh giá hoạt động KH&CN các huyện, thành phố, các tổ chức công lập 6 tháng đầu năm; triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự có Hội đồng KH&CN các sở, ngành một số sở, ngành như: Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Tư pháp, Trường Chính trị, … và 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

  • Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), ngày 26/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức gặp mặt các đồng chí công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở là thân nhân của các đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ.

Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 11
+ Hôm nay: 227
Tổng số lượng truy cập
2.419.476
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Câu 40 : Sau khi được quyết định chuyển sang thành tổ chức tự trang trải kinh phí, tổ chức KH&CN có được Nhà nước đầu tư phát triển nữa không?

Trả lời :

- Điểm c, khoản 1, phần III Thông tư 12 quy định rõ:

"Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn đối ứng của các dự án, kinh phí mua sắm trang thiết bị và sửa chữa lớn tài sản cố định bố trí trong phạm vi dự toán chi ngân sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt"

- Như vậy sau khi chuyển sang thành tổ chức KH&CN tự trang trải kinh phí, tổ chức KH&CN vẫn được nhà nước đầu tư phát triển nếu có dự án khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Câu 39: Tổ chức KH&CN công lập được thành lập sau ngày Nghị định 115 có hiệu lực thi hành có phải xây dựng Đề án thực hiện Nghị định không? Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức KH&CN này như thế nào?

Trả lời :

Tổ chức KH&CN công lập được thành lập sau ngày Nghị định 115 có hiệu lực thi hành không phải xây dựng Đề án thực hiện Nghị định 115 để được phê duyệt. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức KH&CN được thực hiện theo quy định của Nghị định 115 ngay sau khi có quyết định thành lập.

Câu 38 : Cấp nào được quy định là cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án thực hiện Nghị định 115 của các tổ chức KH&CN và quyết định cho phép tổ chức KH&CN chuyển sang thành tổ chức tự trang trải kinh phí?

Trả lời :

Các Cơ quan sau đây có là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án thực hiện Nghị định 115 của các tổ chức KH&CN và quyết định cho phép tổ chức KH&CN chuyển sang thành tổ chức tự trang trải kinh phí:

- Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Hội đồng quản trị Tổng công ty nhà nước (đối với các tổ chức KH&CN thuộc Tổng công ty);

- Giám đốc Đại học quốc gia (đối với các tổ chức KH&CN thuộc Đại học quốc gia);

Câu 37 : Nội dung cơ bản của Đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động là gì?

Trả lời:

I. Phần chung: Các căn cứ pháp lý.

II. Thực trạng Tổ chức và hoạt động:

1. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức;

2. Tình hình tài chính, tài sản, kinh phí;

3. Thực trạng hoạt động trong 5 năm (tính đến thời điểm xây dựng Đề án).

III. Phương hướng hoạt động theo quy định của Nghị định 115

1. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức.

2. Phương hướng hoạt động: Thực hiện các nội dung tự chủ về:

+ Xây dựng và thực hiện Kế hoạch;

+ Tổ chức, biên chế;

+ Tài chính, tài sản, kinh phí hoạt động.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các bước tiến hành, nội dung và thời gian thực hiện.

2. Các giải pháp thực hiện.

3. Kiến nghị, đề xuất:

a) Với cơ quan chủ quản;

b) Với các cơ quan Quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Phụ lục kèm theo (nếu có)

Câu 36 : Nội dung cơ bản của Đề án chuyển sang hình thức tự trang trải kinh phí là gì?

I. Phần chung: Các căn cứ pháp lý

II. Thực trạng tổ chức và hoạt động

1. Tình hình tổ chức

2. Tình hình tài chính và tài sản

3. Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sản xuất và dịch vụ trong thời gian 5 năm gần đây

III. Phương hướng tổ chức và hoạt động

1. Dự kiến cơ cấu tổ chức

2. Phương hướng hoạt động

3. Dự kiến xin giao tài sản

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các bước tiến hành, nội dung và thời gian thực hiện.

2. Các giải pháp thực hiện.

3. Kiến nghị, đề xuất:

a) Với cơ quan chủ quản;

b) Với các cơ quan Quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Phụ lục kèm theo (nếu có)

Câu 35 : Mục đích của việc xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động đối với tổ chức KH&CN nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách là gì?

Trả lời :

Tổ chức KH&CN nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách xây dựng "Đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động" nhằm :

- Có kế hoạch để nhà nước đầu tư về cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ do nhà nước giao;

- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm theo phương thức khoán tương ứng với chức năng nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện quyền tự chủ mọi mặt (thành lập hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc, bổ nhiệm, nâng lương cho cán bộ, cử cán bộ đi nước ngoài, tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc, chi tiêu tài chính...).

Câu 34: Mục đích của việc xây dựng Đề án chuyển sang hình thức tự trang trải kinh phí đối với các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ KH&CN là gì?

Trả lời :

Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ KH&CN xây dựng “Đề án chuyển sang hình thức tự trang trải kinh phí’ nhằm :

- Xác định rõ thời điểm chuyển sang hình thức tự trang trải kinh phí và kế hoạch phát triển sau khi chuyển đổi;

- Lộ trình thực hiện và xác định khả năng tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên;

- Có kế hoạch để nhà nước đầu tư về cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí nhằm đảm bảo khả năng chuyển đổi thành công;

- Được Nhà nước chính thức giao tài sản, có thể sử dụng để liên doanh liên kết, sử dụng cho sản xuất kinh doanh, chủ động thanh lý, chuyển nhượng tài sản;

- Thực hiện quyền tự chủ mọi mặt: thành lập hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc, bổ nhiệm, nâng lương cho cán bộ, cử cán bộ đi nước ngoài, tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc, chi tiêu tài chính ...

Câu 33 : Các tổ chức KH&CN khi thực hiện Nghị định 115 phải xây dựng các loại Đề án nào?

Trả lời:

Có 02 loại Đề án thực hiện Nghị định 115:

- Đề án chuyển sang hình thức tự trang trải kinh phí đối với tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ KH&CN;

- Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động đối với tổ chức KH&CN nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách.

Câu 32 : Các loại quỹ của tổ chức KH&CN được trích lập từ lợi nhuận sau thuế hay lợi nhuận trước thuế?

Trả lời :

Các loại quỹ của tổ chức KH&CN được trích lập từ lợi nhuận sau thuế, sau khi trang trải tất cả các khoản chi phí hợp lý, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định, phần chênh lệch còn lại tổ chức KH&CN được trích lập các quỹ.

Câu 31 : Vì sao tổ chức KH&CN nên trích lập Quỹ dự phòng ổn định thu nhập? Nội dung chi của Quỹ dự phòng ổn định thu nhập?

Trả lời :

Tại điểm b, khoản 3, mục IV, tổ chức KH&CN cần trích lập Quỹ dự phòng ổn định thu nhập để dự phòng bù đắp thu nhập cho cán bộ viên chức.

Quỹ dự phòng ổn định thu nhập được chi trong các trường hợp: khi nguồn thu của đơn vị bị giảm sút, khi Nhà nước thay đổi chính sách tiền lương, hỗ trợ chế độ thôi việc hoặc tìm việc mới cho người lao động dôi dư.

1 2 3 4 5 Tiếp  Cuối