Thứ bảy Ngày 26 Tháng 05 Năm 2018

Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu                Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường                 Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay vì sức khỏe của bạn và những người thân yêu

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 8
+ Hôm nay: 40
Tổng số lượng truy cập
3.363.894
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Thống kê KHCN
 • Các chương trình điều tra thống kê về KH&CN (05/09/2017 14:28:06)

  Các chương trình điều tra thống kê về KH&CN trong Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia

 • Chế độ báo cáo thống kê (05/09/2017 14:23:03)
  Chế độ báo cáo thống kê về KH&CN bao gồm: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN; chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN
 • Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia (05/09/2017 14:18:26)
  Danh mục các chỉ tiêu thống kê KH&CN trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13
 • Tập huấn Thống kê khoa học và công nghệ (12/02/2016 08:58:56)

  Sáng 22/11, Cục Thông tin KH&CN gia đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ “Hoạt động Thống kê KH&CN” nhằm nâng cao năng lực tổ chức và thực hiện công tác thống kê KH&CN của các Sở KH&CN và các tổ chức KH&CN trực thuộc các Bộ, ngành. 

 • Tập huấn về công tác thống kê khoa học và công nghệ năm 2016 (11/09/2016 10:20:36)

  Ngày 8/11, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Tập huấn về công tác thống kê khoa học và công nghệ năm 2016 cho trên 50 đại biểu là đại diện các đơn vị thuộc đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê về Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh.

 • Một số điểm mới của Luật Thống kê năm 2015 (01/08/2016 08:23:25)
  Ngày 23/11/2015, Luật thống kê số 89/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua (thay thế Luật thống kê 2003). Luật thống kê năm 2015 gồm 9 chương, 72 điều và 1 phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (tăng 1 chương, 30 điều so với Luật năm 2003 gồm 8 chương, 42 điều). Luật quy định rõ Danh mục chỉ tiêu về khoa học và công nghệ trong Danh mục Hệ thống chỉ tiêu quốc gia.
 • Tập huấn nghiệp vụ thống kê khoa học và công nghệ về các quy định mới sẽ áp dụng từ đầu năm 2016 (12/01/2015 14:38:07)

  Để hướng dẫn các quy định mới về nghiệp vụ thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN) sẽ áp dụng từ đầu năm 2016, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia sẽ tổ chức Tập huấn nghiệp vụ đối với các Sở KH&CN, các tổ chức thực hiện công tác thống kê KH&CN tại các Bộ, ngành và cơ quan trung ương.

 • Sớm hoàn thiện công tác thống kê khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo (01/13/2015 09:56:07)
  Thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN) được đánh giá là cơ sở quan trọng để điều hành, hoạch định chiến lược và chính sách ngành KH&CN. Nhưng từ trước đến nay, công tác thống kê KH&CN và đổi mới sáng tạo vẫn sử dụng hệ thống quản lý ở mức đơn giản, cho nên chất lượng và hiệu quả thông tin thấp. Do đó công tác thống kê KH&CN và đổi mới sáng tạo cần sớm được hoàn thiện, phát triển các khung về đo lường, giám sát, đánh giá theo hướng hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.