Thứ hai Ngày 22 Tháng 01 Năm 2018

Khoa học và Công nghệ - động lực phát triển nhanh và bền vững!

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 16
+ Hôm nay: 88
Tổng số lượng truy cập
2.984.741
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam
(07/03/2014 14:41:49)

DANH MỤC XE MÁY VÀ ĐỘNG CƠ, PHỤ TÙNG
PHẢI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

 (Ban hành kèm theo quyết định số 13/2003/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2003)
 

STT

TÊN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

NỘI DUNG ÁP DỤNG

THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC


XE MÁY

Yêu cầu chung về an toàn

1

 

TCVN 5925:2003 * Môtô, xe máy hai bánh – Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn với các lưu ý sau:

-   Cho phép thử hiệu quả nhanh trên băng thử theo mục 3.5.3.2.

-   Khí thải theo mức 2 bảng 1 của TCVN 6438:2001.

-   Độ ồn: chỉ từ khi đỗ theo TCVN 6436:1998

 

1/9/2003

Yêu cầu cụ thể về an toàn

2

Tiêu thụ nhiên liệu

TCVN 6440:1998 Môtô – Phương pháp đo tiêu thụ nhiên liệu

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

3

Phần nhô của xe máy

TCVN 6999:2002 Phương tiện giao thông đường bộ - Phần nhô ra ngoài của Môtô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

4

Cơ cấu điều khiển

TCVN 6957:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Cơ cấu điều khiển hoạt động của môtô, xe hai bánh – Yêu cầu trong phê duyệt kiểu.

Toàn bộ tiêu chuẩn

-   Riêng các mục 6.3.2.1.1 và 6.3.2.1.2 và phụ lục D

1/9/2003

1/1/2005

Yêu cầu về môi trường

 

5

Khí thải

TCVN 6938:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải

Áp dụng phần quy định cho môtô, xe máy, Mức 2 Bảng 1.

1/9/2003

6

Tiếng ồn

TCVN 6436:1998 Âm học - tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ - Mức ồn tối đa cho phép

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

7

 

TCVN 6435:1998 Âm học – Đo tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ - Phương pháp điều tra

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

Động cơ xe máy

 

8

 

TCVN 6998:2002 Phương tiện giao thông đường bộ - Vận tốc thiết kế lớn nhất, mômen xoắn lớn nhất và công suất hữu ích lớn nhất của động cơ môtô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh – Phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2005 đối với xe đời mới; 1/9/2006 đối với đời xe đang sản xuất

9

 

TCVN 6939:1998 Môtô – Quy tắc thử động cơ – Công suất hữu ích

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

Phụ tùng xe máy ( trừ phần động cơ )

10

Khung xe

TCVN 7238:2003 Môtô, xe máy – Khung – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

11

 

TCVN 6580:2000 Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện (VIN) - Vị trí và cách ghi

 

 

12

 

TCVN 6578:2000 Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện (VIN) - Nội dung và cấu trúc.

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

13

Ống xả

TCVN 7232:2003 Môtô, xe máy - ống xả - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

14

Nan hoa

TCVN 7233:2003 Môtô, xe máy – Nan hoa - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

15

Vành thép

TCVN 7234:2003 Môtô, xe máy – Vành thép - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

16

Chân phanh

TCVN 7235:2003 Môtô, xe máy – Chân phanh - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

17

Tay phanh

TCVN 7236:2003 Môtô, xe máy – Tay phanh - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

18

Dây phanh, dây côn, day ga

TCVN 7237:2003 Môtô, xe máy – Dây phanh, dây côn, dây ga - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

19

Ắc quy

TCVN 4472:1993 Ắc quy chì khởi động

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

20

Gương chiếu hậu

TCVN 6770:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Gương chiếu hậu môtô và xe máy – Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

21

Chân chống

TCVN 6890:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - chân chống môtô, xe máy hai bánh – Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

22

Quay nắm, tay nắm

TCVN 6924:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Quay nắm và tay nắm cho người cùng đi trên xe môtô, xe máy hai bánh

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

23

Thùng nhiên liệu (bình xăng)

TCVN 6954:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Thùng nhiên liệu của môtô, xe máy hai bánh – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

24

Thiết bị đo vận tốc

TCVN 6956:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị đo vận tốc và việc lắp đặt trên phương tiện cơ giới – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

25

Săm lốp

TCVN 6721-1; 2:2002 Phương tiện giao thông đường bộ - Môtô - Phần 1: Săm, Phần 2: Lốp

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2005

26

Xích, Đĩa xích

TCVN 6374: 1998 Xích con lăn chính xác bước ngắn và đĩa xích

Áp dụng phần đĩa xích

1/9/2003

27

 

TCVN 7058: 2002 Phương tiện giao thông đường bộ - xích môtô - đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2004

 * khuyến khích tổ chức cá nhân sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe máy áp dụng toàn bộ TCVN 5929:2003 nếu có điều kiện.