Thứ hai Ngày 20 Tháng 08 Năm 2018

Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu                Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường                 Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây bệnh tim mạch

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 14
+ Hôm nay: 157
Tổng số lượng truy cập
3.553.502
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
(03/20/2013 15:26:21)
×
Một số từ viết tắt trên Website:
Từ được viết tắt
Từ viết tắt
Bộ Chính trị BCT
Ủy viên Bộ Chính trị UVBCT
Ủy viên Trung ương Đảng UVTW
Thông tin và Truyền thông
TT&TT; MIC
Văn bản Quy phạm pháp luật
VBQPPL
Văn bản Chỉ đạo điều hành
VBCĐĐH
Văn bản pháp luật
VBPL
Công nghệ thông tin
CNTT
Bưu chính – Viễn thông
BCVT
Công nghệ thông tin – Truyền thông
CNTT-TT; CNTT&TT; ICT
Ứng dụng công nghệ thông tin
ƯDCNTT
Phát thanh truyền hình
PTTH
Thủ tục hành chính TTHC
Thủ tướng TTg
Trung ương TW; TƯ
Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử PTTH&TTĐT
Tổ chức liên minh bưu chính thế giới UPU
Tổ chức liên minh viễn thông quốc tế ITU
Thành phố TP.
Xét tặng giải thưởng chất lượng Quốc gia
Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng Quốc gia nộp bản đăng ký tham dự, hồ sơ tham dự tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ:

- Địa chỉ: Quảng trường 3/2, tp Bắc Giang.

- Điện thoại: 0240.3854.275 / 0240.3855.476.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Bản đăng ký tham dự nộp trước ngày 01 tháng 5 hàng năm.

+ Hồ sơ tham dự nộp trước ngày 15 tháng 6 hàng năm.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày thông báo kết quả sơ tuyển.

Bước 2. Hội đồng sơ tuyển tiến hành đánh giá, xem xét hồ sơ tham gia giải thưởng chất lượng Quốc gia được tiến hành qua 2 vòng:

Vòng 1: Đánh giá trên hồ sơ;

Vòng 2: Đánh giá tại chỗ.

Bước 3. Thông báo cho các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia biết:

- Báo cáo đánh giá thống nhất;

- Biên bản họp hội đồng sơ tuyển.

- Bản đăng ký tham dự GTCLQG.

- Báo cáo giới thiệu chung về doanh nghiệp.

-Báo cáo tự đánh giá theo 7 tiêu chí của GTCLQG.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

1. Bản đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia;

2. Báo cáo giới thiệu chung về doanh nghiệp;

3. Báo cáo tự đánh giá theo 7 tiêu chí của Giải thưởng chất lượng Quốc gia;

4. Tài liệu chứng minh về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan);

5. Bản sao tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

6. Bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 3 năm gần đây nhất;

7. Bản sao xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong 3 năm gần nhất;

8. Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất (bản sao).

b)  Số bộ hồ sơ:  07 bộ bản giấy, 01 bộ bản mềm.

1.4. Thời hạn giải quyết:  Trước ngày 15 tháng 8 hàng năm.

1.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

1.6. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ.

1.7. Kết quả:

- Báo cáo đánh giá thống nhất;

- Biên bản họp hội đồng sơ tuyển.

1.8. Phí, lệ phí:  Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1. Bảnđăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia;

2. Báocáo giới thiệu chung về doanh nghiệp;

3. Báocáo tự đánh giá theo 7 tiêu chí của Giải thưởng chất lượng Quốc gia.

1.10. Yêu cầu, điều kiện:

1. Tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Bắc Giang và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất là 36 tháng, tính đến ngày 01 tháng 5 của năm tham dự.

2. Trường hợp doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện theo qui định (như mục 1), thì sau 3 năm nhận được giải Vàng Chất lượng Quốc gia tiếp tục được tham dự lại Giải thưởng chất lượng Quốc gia.

1.11Căn cứ pháp lý:

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12;

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giải thưởng chất lượng Quốc gia;

- Quyết định số 194/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang.

Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang.
3647 lượt xem
Các tin khác