Thứ tư Ngày 20 Tháng 06 Năm 2018

Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu                Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường                 Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây bệnh tim mạch

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 19
+ Hôm nay: 85
Tổng số lượng truy cập
3.417.369
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
(09/09/2013 16:05:08)
×
Một số từ viết tắt trên Website:
Từ được viết tắt
Từ viết tắt
Bộ Chính trị BCT
Ủy viên Bộ Chính trị UVBCT
Ủy viên Trung ương Đảng UVTW
Thông tin và Truyền thông
TT&TT; MIC
Văn bản Quy phạm pháp luật
VBQPPL
Văn bản Chỉ đạo điều hành
VBCĐĐH
Văn bản pháp luật
VBPL
Công nghệ thông tin
CNTT
Bưu chính – Viễn thông
BCVT
Công nghệ thông tin – Truyền thông
CNTT-TT; CNTT&TT; ICT
Ứng dụng công nghệ thông tin
ƯDCNTT
Phát thanh truyền hình
PTTH
Thủ tục hành chính TTHC
Thủ tướng TTg
Trung ương TW; TƯ
Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử PTTH&TTĐT
Tổ chức liên minh bưu chính thế giới UPU
Tổ chức liên minh viễn thông quốc tế ITU
Thành phố TP.
Một số phương thức đánh giá sự phù hợp

Ngày 1/1/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Một trong những cam kết của Việt Nam khi gia nhập tổ chức này là mở cửa thị trường dịch vụ, trong đó có dịch vụ khoa học công nghệ (KHCN). Hoạt động đánh giá sự phù hợp cũng thực sự khởi sắc. Việc một loạt các tổ chức chứng nhận, giám định, thử nghiệm tư nhân tham gia vào hoạt động đánh giá sự phù hợp là bằng chứng rõ ràng nhất về sự hội nhập sâu của Việt Nam trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ KHCN. Hành lang pháp lý đã được thiết lập bao gồm: Nghị định 127/2007/NĐ-CP; Nghị định 120/2012/NĐ-CP; Thông tư 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT; Thông tư 11/2013/TT-BYT... nhằm đảm bảo hoạt động cung ứng dịch vụ chứng nhận, giám định và thử nghiệm hoạt động được thuận lợi, góp phần phục vụ quản lý nhà nước hiệu quả.

Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về nội dung, trình tự nguyên tắc sử dụng các phương thức đánh giá sự phù hợp. Có 8 phương thức đánh giá sự phù hợp như sau:

Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình

Phương thức 2: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường

Phương thức 3: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất

Phương thức 4: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất

Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất

Phương thức 6: Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý

Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa

Phương thức 8: Thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa

- Thử nghiệm mẫu điển hình của sản phẩm, hàng hóa để kết luận về sự phù hợp có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm, hàng hóa đã được lấy mẫu thử nghiệm.Tiến hành lấy mẫu điển hình cho sản phẩm, hàng hóa. Mẫu điển hình của sản phẩm, hàng hóa là mẫu đại diện cho một kiểu, loại cụ thể của sản phẩm, hàng hóa được sản xuất theo cùng một dạng thiết kế, trong cùng một điều kiện và sử dụng cùng loại nguyên vật liệu. Số lượng mẫu phải đủ cho việc thử nghiệm và lưu mẫu.

- Quá trình sản xuất phải xem xét đầy đủ tới các điều kiện kiểm soát của nhà sản xuất liên quan đến việc tạo thành sản phẩm nhằm đảm bảo duy trì ổn định chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Các điều kiện kiểm soát bao gồm: Kiểm soát hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm; Kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất từ đầu vào, qua các giai đoạn trung gian cho đến khi hình thành sản phẩm bao gồm cả quá trình bao gói, xếp dỡ, lưu kho và vận chuyển sản phẩm; Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm; Kiểm soát trang thiết bị công nghệ và trang thiết bị đo lường, kiểm tra, thử nghiệm; Kiểm soát trình độ tay nghề công nhân và cán bộ kỹ thuật; Các nội dung kỹ thuật cần thiết khác. Trường hợp nhà sản xuất đã có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận hoặc được thừa nhận đối với lĩnh vực sản xuất sản phẩm, hàng hóa được đánh giá, không cần phải đánh giá quá trình sản xuất.

- Chất lượng của sản phẩm, hàng hóa có khả năng bị biến đổi trong quá trình phân phối lưu thông trên thị trường. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa phải có biện pháp hữu hiệu để thu hồi sản phẩm, hàng hóa từ thị trường khi phát hiện sản phẩm, hàng hóa không phù hợp trong quá trình giám sát.

- Đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa được xem là phù hợp với quy định nếu số lượng mẫu thử nghiệm có kết quả không phù hợp nằm trong giới hạn cho phép. Lô sản phẩm, hàng hóa được xem là không phù hợp với quy định nếu số lượng mẫu thử nghiệm có kết quả không phù hợp vượt quá giới hạn cho phép.

- Việc thử nghiệm hoặc kiểm định sản phẩm, hàng hóa do phòng thử nghiệm, phòng kiểm định đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học Công nghệ, có năng lực tiến hành tại nơi sản xuất, nơi lắp đặt, nơi sử dụng hoặc tại phòng thử nghiệm, phòng kiểm định. Các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa cần thử nghiệm, kiểm định và phương pháp thử nghiệm, kiểm định được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Xem xét các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa qua kết quả thử nghiệm hoặc kết quả kiểm định so với yêu cầu. Sản phẩm, hàng hóa được xem là phù hợp nếu tất cả các chỉ tiêu của sản phẩm, hàng hóa được thử nghiệm hoặc kiểm định phù hợp với mức quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trước khi đưa vào lưu thông, sử dụng.

- Đánh giá sự phù hợp của hệ thống quản lý cần tuân theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Sự phù hợp của hệ thống quản lý có giá trị hiệu lực tối đa 3 năm với điều kiện hệ thống quản lý được đánh giá giám sát. Việc giám sát thông qua việc đánh giá hệ thống quản lý với tần suất đánh giá giám sát phải đảm bảo không quá 12 tháng/1 lần. Kết quả giám sát là căn cứ để quyết định tiếp tục duy trì, đình chỉ, hủy bỏ sự phù hợp của hệ thống quản lý. Đặc biệt, sự ra đời của Thông tư 27/2010/TT-BKHCN cho phép các tổ chức chứng nhận tư nhân, các tổ chức chứng nhận nước ngoài tham gia hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan hành chính nhà nước là một sự thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam về cải cách hành chính theo hướng Xây dựng nền hành chính phục vụ. Tổ chức chứng nhận có thể được công nhận bởi một hoặc nhiều cơ quan công nhận (Accreditation Body). Cơ quan công nhận là tổ chức chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của các Tổ chức chứng nhận nhằm đảm bảo việc chứng nhận ở mọi doanh nghiệp, quốc gia đều có giá trị như nhau. Việc lựa chọn Tổ chức chứng nhận được công nhận bởi nhiều cơ quan công nhận sẽ thuận lợi hơn khi cần xin cấp chứng chỉ mang dấu công nhận của các nước khác nhau như UKAS - Vương Quốc Anh, RvA - Hà Lan, ANAB - Mỹ, JAB - Nhật Bản… Tuy nhiên, điều này chủ yếu mang giá trị tinh thần, vì một chứng chỉ đã mang dấu công nhận của một cơ quan công nhận hợp pháp được thừa nhận sẽ có giá trị như nhau ở tất cả các nước. Khi doanh nghiệp đã được công nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000:2008 bởi VICAS Việt Nam thì sẽ được thừa nhận quốc tế. Việc đánh giá sự phù hợp cũng góp phần vào cải cách nền hành chính theo hướng phục vụ, thỏa mãn các nhu cầu của công dân.

 

Nguyễn Quang Anh