Thứ năm Ngày 22 Tháng 02 Năm 2018

Khoa học và Công nghệ - động lực phát triển nhanh và bền vững!

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 12
+ Hôm nay: 186
Tổng số lượng truy cập
3.072.112
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Một số kết quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và Công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
(01/22/2018 08:30:51)

Trong thời gian qua, nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang đã tích cực tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch, thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao quy trình sản xuất tiên tiến vào nông nghiệp nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng, xây dựng các vùng chuyên canh, hướng tới sản xuất hàng hóa…Nhiều mô hình, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến đã bám sát nhu cầu thực tiễn, phát huy được thế mạnh và tiềm năng sẵn có của địa phương triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh tạo nên những sản phẩm hàng hóa mang giá trị kinh tế cao, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Việc đẩy mạnh công tác tổ chức triển khai nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu KH&CN tiên tiến trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp cao được ưu tiên như một giải pháp quan trọng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Việc Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 là một quyết tâm chính trị để thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động sản xuất nông nghiệp, phát triển các sản sản phẩm chủ lực của địa phương...góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Có thể nói vai trò của KH&CN trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp là một yếu tố quan trọng. Do đó, công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn phổ biến tiến bộ KH&CN có vai trò hết sức quan trọng. Việc đưa thông tin khoa học công nghệ về nông thôn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành các tiêu chí và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM được thực hiện hiệu quả. Việc tham gia phối hợp với các sở, ngành tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, phổ biến, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân được đẩy mạnh và thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về kỹ thuật sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi và xử lý môi trường.

Việc liên kết và phối hợp giữa Chương trình nông thôn miền núi, Chương trình xây dựng nông thôn mới với các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các Chương trình mục tiêu quốc gia khác để nâng cao hiệu quả đầu tư các nguồn lực của Nhà nước và huy động tối đa nguồn lực của xã hội góp phần phát triển sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập, tạo thêm việc làm cho nông dân, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo xây dựng nông thôn mới được chú trọng triển khai có hiệu quả. Năm 2017, có 07 nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình nông thôn miền núi được Bộ KH&CN hỗ trợ cho Bắc Giang các dự án trên đều chú trọng đến các nội dung chuyển giao làm chủ các quy trình công nghệ, kỹ thuật trồng trọt, nuôi trồng, chế biến gắn với đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho người dân, tăng cường trình độ chuyên môn và năng lực chỉ đạo sản xuất cho đội ngũ khuyến nông viên cơ sở là người địa phương để đưa các tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng mô hình với các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến phù hợp với từng địa phương trên địa bàn tỉnh. Từ đó, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng một nền sản xuất hàng hóa tập trung, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, khai thác lợi thế về các sản phẩm đặc thù của từng vùng sinh thái, một số dự án có hiệu quả rõ rệt như: Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình sản xuất lúa, gạo chất lượng cao tại tỉnh bắc Giang; Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình sản xuất nghệ và sản phẩm nông nghiệp khác tại tỉnh Bắc Giang; Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang…

Để có thể đưa nhanh tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và thực hiện rộng rãi các công nghệ tiên tiến vào các khâu của quá trình sản xuất nông nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới, thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể để người nông dân hiểu được rằng, mình cần làm gì, cần tìm ai, cần đầu tư bao nhiêu vốn và vật tư, trang thiết bị để đổi mới công nghệ, đổi mới cây trồng, vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao hơn, thu nhập cao hơn. Điều đó cũng có nghĩa là cần nâng cao nhận thức của người lao động nông nghiệp về ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là yêu cầu to lớn và mang tầm chiến lược trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh phí, trợ giá, ưu đãi tín dụng, miễn giảm thuế... cho các hộ nông dân, chủ trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất. Phấn đấu sản xuất nông nghiệp thực sự là một thế mạnh của Bắc Giang trong bối cảnh hội nhập, có thương hiệu mạnh và đủ sức cạnh tranh ở thị trường trong nước và quốc tế./.

Lê Đức Anh - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang