Thứ ba Ngày 23 Tháng 01 Năm 2018

Khoa học và Công nghệ - động lực phát triển nhanh và bền vững!

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 12
+ Hôm nay: 311
Tổng số lượng truy cập
2.991.011
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Thông báo định hướng hoạt động nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang năm 2019
(01/12/2018 15:30:21)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang thông báo định hướng nghiên cứu - ứng dụng khoa học và công nghệ để các tổ chức, cá nhân đề xuất đăng ký đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2019 như sau:

I. Định hướng nghiên cứu - ứng dụng

1. Lĩnh vực khoa học nông nghiệp

- Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, chọn tạo giống, thu hoạch, chế biến và bảo quản, gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, bảo đảm, vệ sinh an toàn thực phẩm nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản hàng hóa của tỉnh.

- Hình thành các mô hình canh tác tiên tiến; ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ bảo quản sau thu hoạch và chế biển nông sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm sản an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Tạo lập, quản lý và phát triển các đối tượng sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh.

- Phục tráng, bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn ghen các giống cây trồng, vật nuôi quý hiểm, đặc sản của giá trị của địa phương.

2. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

- Nghiên cứu tiếp cận công nghệ và đổi mới công nghệ, lựa chọn công nghệ thích hợp phục vụ phát triển các ngành mũi nhọn của tỉnh, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao trong nước và xuất khẩu.

- Khuyến khích nghiên cứu - ứng dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; các biện pháp sử dụng năng lượng hợp lý và tiết kiệm. Xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề; rác thải nông thôn; môi trường đô thị.

- Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ tài nguyên môi trường; Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp.

3. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; giáo dục và đào tạo

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc hoạch định, thực hiện các chủ trương, nghị quyết trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả bộ máy chính quyền các cấp.

- Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh, những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc; các mô hình, giải pháp góp phần tích cực vào phát triển du lịch của tỉnh.

- Nghiên cứu đổi mới, cải tiến và nâng cao chất lượng học tập, giáo dục và đào tạo. Các giải pháp nâng cao giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, sáng kiến trong hệ thống trường học, trường chuyên nghiệp và dạy nghề.

4. Lĩnh vực khoa học y, dược

- Nghiên cứu các giải pháp điều trị bệnh kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền; mô hình, giải pháp quán lý sức khỏe cộng đồng.

- Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong chuẩn đoán và điều trị.

- Nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, công nghệ sinh học trong phát triển sản xuất, chế biến các loại cây dược liệu và các sản phẩm dược liệu trên địa bàn tỉnh.

II. Thời hạn nhận đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN

 Thời gian thực hiện: Bắt đầu nhận đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh từ ngày 01/3/2018 đến hết ngày 29/5/2018. Quá thời hạn trên, các phiếu đề xuất, đặt hàng không được tổng hợp trong kế hoạch năm 2019.

 Căn cứ vào tình hình thực tiễn tại các đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân có thế đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc các lĩnh vực khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội tinh Bẳc Giang.

 * Lưu ý: Để tránh trùng lặp với các nhiệm vụ KH&CN đã thực hiện, đề nghị các tổ chức, cá nhân tra cứu theo địa chỉ: http://nhiemvukhcn.bacgiang.gov.vn

III. Địa chỉ tiếp nhận đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN

- Những nhiệm vụ KH&CN năm 2019 của các tổ chức, cá nhân đề xuất theo mẫu kèm theo Công văn này, gửi về “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” – Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang (Trụ sở Liên cơ quan- Quảng trường 3/2- TP Bắc Giang).

- Đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã thành lập Hội đồng KH&CN: Đề nghị Hội đồng thông báo rộng rãi định hướng hoạt động nghiên cứu - ứng dụng để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuộc ngành, địa phương đề xuất, đặt hàng sau đó tổng hợp thành danh mục chung, kèm theo các phiếu đề xuất, đặt hàng gửi về địa chỉ nêu trên.

Tải mẫu phiếu đăng ký đề tài, dự án cấp tỉnh tại đây!

BBT