Thứ ba Ngày 24 Tháng 04 Năm 2018
Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 9
+ Hôm nay: 333
Tổng số lượng truy cập
3.281.135
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
(10/16/2017 09:27:12)
Phê duyệt đề tài “Giải pháp tăng cường vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn hiện nay”

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định phê duyệt đề tài “Giải pháp tăng cường vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn hiện nay” do Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chủ trì thực hiện từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2019.

Theo đó, đề tài sẽ nghiên cứu đánh giá thực trạng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2014 - 2016; đề xuất nhóm giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế địa phương đồng thời xây dựng 02 mô hình điểm hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tại Chi bộ Công ty Ngôi sao và Chi bộ Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang./.

Thanh Thanh