Thứ ba Ngày 24 Tháng 04 Năm 2018
Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 9
+ Hôm nay: 333
Tổng số lượng truy cập
3.281.135
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
(10/16/2017 09:23:12)
Nghiệm thu đề tài: “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang”.

Ngày 11/10. Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài độc lập cấp quốc gia: “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang” do Trung tâm Thông  tin và Thống kê KH&CN Bắc Giang chủ trì thực hiện từ tháng 6/2015 đến tháng 5/2017.

Ảnh: Toàn cảnh hội đồng

Mục tiêu chung của đề tài là  cung cấp các luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn về việc bảo tồn phát huy giá trị di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà, gắn với sinh kế và phát triển du lịch bền vững trên cơ sở đánh giá thực trạng và tiềm năng di sản, tiềm năng quản lý của cộng đồng, khả năng tham dự của người dân và các bên liên quan trong việc xây dựng, vận hành mô hình quản lý di sản tại cộng đồng, qua đó bảo tồn di sản một cách hữu hiệu trong đời sống đương đại.

Đề tài đã đánh giá được hiện trạng di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà từ góc độ quản lý di sản và phát triển du lịch bền vững; đánh giá được tiềm năng phát triển của di sản; xây dựng 2 mô hình quản lý di sản tại 2 chùa và thực nghiệm mô hình trong thực tế; tổng kết đánh giá về mặt lý luận và thực tiễn quá trình phát triển du lịch bền vững dựa trên tiềm năng di sản, đề xuất những nguyên tắc, cách tiếp cận và phương pháp tiến hành.

Tại Hội đồng, các thành viên tham dự đánh giá cao kết quả đạt được của đề tài và thống nhất nghiệm thu với kết quả đạt yêu cầu./.

Trần Phượng