Thứ hai Ngày 20 Tháng 08 Năm 2018

Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu                Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường                 Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây bệnh tim mạch

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 22
+ Hôm nay: 126
Tổng số lượng truy cập
3.553.192
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
(10/16/2017 09:23:12)
×
Một số từ viết tắt trên Website:
Từ được viết tắt
Từ viết tắt
Bộ Chính trị BCT
Ủy viên Bộ Chính trị UVBCT
Ủy viên Trung ương Đảng UVTW
Thông tin và Truyền thông
TT&TT; MIC
Văn bản Quy phạm pháp luật
VBQPPL
Văn bản Chỉ đạo điều hành
VBCĐĐH
Văn bản pháp luật
VBPL
Công nghệ thông tin
CNTT
Bưu chính – Viễn thông
BCVT
Công nghệ thông tin – Truyền thông
CNTT-TT; CNTT&TT; ICT
Ứng dụng công nghệ thông tin
ƯDCNTT
Phát thanh truyền hình
PTTH
Thủ tục hành chính TTHC
Thủ tướng TTg
Trung ương TW; TƯ
Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử PTTH&TTĐT
Tổ chức liên minh bưu chính thế giới UPU
Tổ chức liên minh viễn thông quốc tế ITU
Thành phố TP.
Nghiệm thu đề tài: “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang”.

Ngày 11/10. Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài độc lập cấp quốc gia: “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang” do Trung tâm Thông  tin và Thống kê KH&CN Bắc Giang chủ trì thực hiện từ tháng 6/2015 đến tháng 5/2017.

Ảnh: Toàn cảnh hội đồng

Mục tiêu chung của đề tài là  cung cấp các luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn về việc bảo tồn phát huy giá trị di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà, gắn với sinh kế và phát triển du lịch bền vững trên cơ sở đánh giá thực trạng và tiềm năng di sản, tiềm năng quản lý của cộng đồng, khả năng tham dự của người dân và các bên liên quan trong việc xây dựng, vận hành mô hình quản lý di sản tại cộng đồng, qua đó bảo tồn di sản một cách hữu hiệu trong đời sống đương đại.

Đề tài đã đánh giá được hiện trạng di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà từ góc độ quản lý di sản và phát triển du lịch bền vững; đánh giá được tiềm năng phát triển của di sản; xây dựng 2 mô hình quản lý di sản tại 2 chùa và thực nghiệm mô hình trong thực tế; tổng kết đánh giá về mặt lý luận và thực tiễn quá trình phát triển du lịch bền vững dựa trên tiềm năng di sản, đề xuất những nguyên tắc, cách tiếp cận và phương pháp tiến hành.

Tại Hội đồng, các thành viên tham dự đánh giá cao kết quả đạt được của đề tài và thống nhất nghiệm thu với kết quả đạt yêu cầu./.

Trần Phượng