Thứ hai Ngày 22 Tháng 01 Năm 2018

Khoa học và Công nghệ - động lực phát triển nhanh và bền vững!

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 17
+ Hôm nay: 89
Tổng số lượng truy cập
2.984.751
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Tư vấn 2 nhiệm vụ cấp nhà nước
(09/22/2017 14:59:43)

Ngày 21/9, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng tư vấn thành công 2 nhiệm vụ cấp nhà nước thực hiện năm 2018.

Ảnh: Hội đồng tư vấn

Sau khi xem xét, đánh giá tính cấp thiết, tính mới, nội dung, mục tiêu, khả năng ứng dụng của 2 đề xuất, Hội đồng đã thống nhất đề nghị thực hiện, có điều chỉnh với 2 nhiệm vụ gồm:

Nhiệm vụ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Imetos cảnh báo, dự báo thời tiết, thiên tai, sâu bệnh thông qua thông tin di động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bắc Giang” do Công ty cổ phần Truyền thông nông nghiệp đa phương tiện đề xuất. Mục tiêu của nhiệm vụ là: xây dựng 9 trạm thời tiết tự động đa năng Imetos 3.3AG; 10 trạm tự động đo mưa, đo mực nước ADO-D3; 02 hệ thống dự báo/cảnh báo thời tiết, thiên tai, sâu bệnh. Xây dựng phần mềm cảnh báo thiên tai, sâu bệnh hại trên địa bàn tỉnh. Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ qua mạng thông tin di động và xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ này với 1 đối tượng cây trồng cụ thể. Các sản phẩm nông nghiệp thì tập trung vào nghiên cứu ở các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: gà, lợn, vải, rau, na, cam, nhãn.

Ảnh: Các thành viên phát biểu tại Hội đồng

Nhiệm vụ “nghiên cứu sản xuất phân bón chuyên dùng cho vải thiều và cam ở Bắc Giang nhằm nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ tiêu dùng trong và ngoài nước” do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đề xuất. Mục tiêu của nhiệm vụ khi thực hiện là: Đưa ra công thức phân bón và sản xuất được 15 tấn phân bón và tăng năng suất 15% so với sản phẩm phân bón đang được sử dụng đại trà ở địa phương; xây dựng mô hình sử dụng phân bón chuyên dùng cam và vải thiều tại Bắc Giang (2 mô hình trên cây vải với diện tích 20ha; 3 mô hình trên cây cam với tổng diện tích 9ha); xây dựng quy trình và chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón.

PV