Thứ hai Ngày 22 Tháng 01 Năm 2018

Khoa học và Công nghệ - động lực phát triển nhanh và bền vững!

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 15
+ Hôm nay: 87
Tổng số lượng truy cập
2.984.731
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Sở KH&CN: Ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC cấp tỉnh
(09/12/2017 08:38:52)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo.

Theo đó, Sở xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung tổ chức thực hiện trong năm 2017. Trong đó, tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện đảm bảo đạt số điểm tối đa đối với tiêu chí 7.3 về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001. Để thực hiện tốt kế hoạch này, Văn phòng Sở phối hợp với Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tiếp tục triển khai tốt các nội dung tuyên truyền, đặc biệt, quan tâm quán triệt Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt đề án xác định chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các văn bản khác liên quan. Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham mưu, hướng dẫn thực hiện chấm điểm tiêu chí 7.3 áp dụng ISO trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực hiện đại hóa hành chính.

Thanh Thanh