Thứ hai Ngày 22 Tháng 01 Năm 2018

Khoa học và Công nghệ - động lực phát triển nhanh và bền vững!

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 17
+ Hôm nay: 89
Tổng số lượng truy cập
2.984.751
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Đánh giá chấm điểm việc xây dựng, áp dụng ISO năm 2017
(08/30/2017 15:30:54)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa có công văn gửi các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các Chi cục, các ban của các sở có áp dụng ISO, về việc đánh giá chấm điểm xây dựng áp dụng ISO 9001 năm 2017. Theo đó, tháng 8 hàng năm các cơ quan tiến hành tự đánh giá, chấm điểm công tác xây dựng, áp dụng HTQLCL theo các tiêu chí và xây dựng báo cáo thường trực Ban chỉ đạo ISO tỉnh - Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/9 bằng văn bản để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Chi tiết việc đánh giá chấm điểm xem theo phụ lục tại đây./.

Thanh Thanh