Thứ bảy Ngày 26 Tháng 05 Năm 2018

Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu                Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường                 Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay vì sức khỏe của bạn và những người thân yêu

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 10
+ Hôm nay: 43
Tổng số lượng truy cập
3.363.924
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
(08/30/2017 15:30:54)
×
Một số từ viết tắt trên Website:
Từ được viết tắt
Từ viết tắt
Bộ Chính trị BCT
Ủy viên Bộ Chính trị UVBCT
Ủy viên Trung ương Đảng UVTW
Thông tin và Truyền thông
TT&TT; MIC
Văn bản Quy phạm pháp luật
VBQPPL
Văn bản Chỉ đạo điều hành
VBCĐĐH
Văn bản pháp luật
VBPL
Công nghệ thông tin
CNTT
Bưu chính – Viễn thông
BCVT
Công nghệ thông tin – Truyền thông
CNTT-TT; CNTT&TT; ICT
Ứng dụng công nghệ thông tin
ƯDCNTT
Phát thanh truyền hình
PTTH
Thủ tục hành chính TTHC
Thủ tướng TTg
Trung ương TW; TƯ
Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử PTTH&TTĐT
Tổ chức liên minh bưu chính thế giới UPU
Tổ chức liên minh viễn thông quốc tế ITU
Thành phố TP.
Đánh giá chấm điểm việc xây dựng, áp dụng ISO năm 2017

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa có công văn gửi các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các Chi cục, các ban của các sở có áp dụng ISO, về việc đánh giá chấm điểm xây dựng áp dụng ISO 9001 năm 2017. Theo đó, tháng 8 hàng năm các cơ quan tiến hành tự đánh giá, chấm điểm công tác xây dựng, áp dụng HTQLCL theo các tiêu chí và xây dựng báo cáo thường trực Ban chỉ đạo ISO tỉnh - Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/9 bằng văn bản để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Chi tiết việc đánh giá chấm điểm xem theo phụ lục tại đây./.

Thanh Thanh