Thứ bảy Ngày 26 Tháng 05 Năm 2018

Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu                Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường                 Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay vì sức khỏe của bạn và những người thân yêu

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 11
+ Hôm nay: 43
Tổng số lượng truy cập
3.363.924
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
(08/07/2017 14:25:43)
×
Một số từ viết tắt trên Website:
Từ được viết tắt
Từ viết tắt
Bộ Chính trị BCT
Ủy viên Bộ Chính trị UVBCT
Ủy viên Trung ương Đảng UVTW
Thông tin và Truyền thông
TT&TT; MIC
Văn bản Quy phạm pháp luật
VBQPPL
Văn bản Chỉ đạo điều hành
VBCĐĐH
Văn bản pháp luật
VBPL
Công nghệ thông tin
CNTT
Bưu chính – Viễn thông
BCVT
Công nghệ thông tin – Truyền thông
CNTT-TT; CNTT&TT; ICT
Ứng dụng công nghệ thông tin
ƯDCNTT
Phát thanh truyền hình
PTTH
Thủ tục hành chính TTHC
Thủ tướng TTg
Trung ương TW; TƯ
Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử PTTH&TTĐT
Tổ chức liên minh bưu chính thế giới UPU
Tổ chức liên minh viễn thông quốc tế ITU
Thành phố TP.
Tư vấn nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018

Ngày 7/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội đồng tư vấn nhiệm vụ “Ứng dụng công nghệ thời tiết thông minh Imetos xây dựng phầm mềm hỗ trợ điều hành sản xuất và truy xuất minh bạch theo thời gian thực hiện cho vùng sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP tại tỉnh Bắc Giang” do Công ty cổ phần Truyền thông nông nghiệp đa phương tiện đề xuất thực hiện.

 Ảnh: nhóm đề xuất nhiệm vụ trình bày ý tưởng tại Hội đồng

Mục đích của đơn vị đề xuất đưa ra khi triển khai là ứng dụng công nghệ Imetos để thông tin dự báo thời tiết, sâu bệnh chính xác kịp thời; chủ động với thời tiết phục vụ sản xuất nhằm tăng năng suất, tiết kiệm chi phí sản xuất. Khi đưa vào triển khai đề tài sẽ lắp 4 trạm giám sát và cảnh báo môi trường Imetos (trong đó có 2 trạm ở Lục Ngạn, 1 trạm ở Lục Nam, 1 trạm ở Tân Yên); hỗ trợ 10 điện thoại thông minh cho trưởng nhóm hộ sản xuất.

Sau khi đánh giá, góp ý về tính cấp thiết, tính mới, tính sáng tạo, mục tiêu, nội dung, kết quả dự kiến, nhu cầu kinh phí của nhiệm vụ. Các thành viên Hội đồng thống nhất thông qua nhiệm vụ với một số nội dung điều chỉnh như sau: Tên nhiệm vụ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Imetos xây dựng phầm mềm hỗ trợ điều hành sản xuất và truy xuất minh bạch theo thời gian thực hiện cho vùng sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP tại tỉnh Bắc Giang”. Các mục tiêu gồm: Xây dựng 4 trạm giám sát và cảnh báo môi trường Imetos; xây dựng phần mềm và cổng thông tin ứng dụng quản lý canh tác trên vải thiều và cây cam; xây dựng phần mềm ứng dụng truy xuất nguồn gốc minh bạch cho vải thiều và cam; xây dựng mô hình canh tác vải và cam theo tiêu chuẩn VietGAP gắn mô hình ứng dụng công nghệ Imetos và truy xuất nguồn gốc. Khi thuyết minh hoàn thiện, Sở KH&CN sẽ đưa vào danh mục nhiệm vụ năm 2018 trình Tỉnh ủy và UBND tỉnh phê duyệt./.

PV