Thứ hai Ngày 22 Tháng 01 Năm 2018

Khoa học và Công nghệ - động lực phát triển nhanh và bền vững!

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 15
+ Hôm nay: 87
Tổng số lượng truy cập
2.984.731
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Tư vấn nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018
(08/07/2017 14:25:43)

Ngày 7/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội đồng tư vấn nhiệm vụ “Ứng dụng công nghệ thời tiết thông minh Imetos xây dựng phầm mềm hỗ trợ điều hành sản xuất và truy xuất minh bạch theo thời gian thực hiện cho vùng sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP tại tỉnh Bắc Giang” do Công ty cổ phần Truyền thông nông nghiệp đa phương tiện đề xuất thực hiện.

 Ảnh: nhóm đề xuất nhiệm vụ trình bày ý tưởng tại Hội đồng

Mục đích của đơn vị đề xuất đưa ra khi triển khai là ứng dụng công nghệ Imetos để thông tin dự báo thời tiết, sâu bệnh chính xác kịp thời; chủ động với thời tiết phục vụ sản xuất nhằm tăng năng suất, tiết kiệm chi phí sản xuất. Khi đưa vào triển khai đề tài sẽ lắp 4 trạm giám sát và cảnh báo môi trường Imetos (trong đó có 2 trạm ở Lục Ngạn, 1 trạm ở Lục Nam, 1 trạm ở Tân Yên); hỗ trợ 10 điện thoại thông minh cho trưởng nhóm hộ sản xuất.

Sau khi đánh giá, góp ý về tính cấp thiết, tính mới, tính sáng tạo, mục tiêu, nội dung, kết quả dự kiến, nhu cầu kinh phí của nhiệm vụ. Các thành viên Hội đồng thống nhất thông qua nhiệm vụ với một số nội dung điều chỉnh như sau: Tên nhiệm vụ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Imetos xây dựng phầm mềm hỗ trợ điều hành sản xuất và truy xuất minh bạch theo thời gian thực hiện cho vùng sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP tại tỉnh Bắc Giang”. Các mục tiêu gồm: Xây dựng 4 trạm giám sát và cảnh báo môi trường Imetos; xây dựng phần mềm và cổng thông tin ứng dụng quản lý canh tác trên vải thiều và cây cam; xây dựng phần mềm ứng dụng truy xuất nguồn gốc minh bạch cho vải thiều và cam; xây dựng mô hình canh tác vải và cam theo tiêu chuẩn VietGAP gắn mô hình ứng dụng công nghệ Imetos và truy xuất nguồn gốc. Khi thuyết minh hoàn thiện, Sở KH&CN sẽ đưa vào danh mục nhiệm vụ năm 2018 trình Tỉnh ủy và UBND tỉnh phê duyệt./.

PV