Thứ bảy Ngày 26 Tháng 05 Năm 2018

Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu                Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường                 Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay vì sức khỏe của bạn và những người thân yêu

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 10
+ Hôm nay: 43
Tổng số lượng truy cập
3.363.924
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
(07/27/2017 08:09:11)
×
Một số từ viết tắt trên Website:
Từ được viết tắt
Từ viết tắt
Bộ Chính trị BCT
Ủy viên Bộ Chính trị UVBCT
Ủy viên Trung ương Đảng UVTW
Thông tin và Truyền thông
TT&TT; MIC
Văn bản Quy phạm pháp luật
VBQPPL
Văn bản Chỉ đạo điều hành
VBCĐĐH
Văn bản pháp luật
VBPL
Công nghệ thông tin
CNTT
Bưu chính – Viễn thông
BCVT
Công nghệ thông tin – Truyền thông
CNTT-TT; CNTT&TT; ICT
Ứng dụng công nghệ thông tin
ƯDCNTT
Phát thanh truyền hình
PTTH
Thủ tục hành chính TTHC
Thủ tướng TTg
Trung ương TW; TƯ
Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử PTTH&TTĐT
Tổ chức liên minh bưu chính thế giới UPU
Tổ chức liên minh viễn thông quốc tế ITU
Thành phố TP.
Xét duyệt thuyết minh đề tài “Giải pháp tăng cường vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn hiện nay”

Chiều 26-7, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang tổ chức họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh về "Giải pháp tăng cường vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn hiện nay" do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chủ trì thực hiện.

Ảnh: Chủ nhiệm đề tài trình bày thuyết minh tại hội đồng

Đề tài được triển khai từ tháng 6-2017 đến tháng 6-2019, tập trung nghiên cứu về: Các vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng hiện nay. Đánh giá thực trạng vai trò của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong ba năm 2014-2016. Đề xuất giải pháp xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế địa phương. Biên soạn sổ tay công tác bí thư chi bộ các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Xây dựng điểm hoạt động tổ chức đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tổ chức hội thảo khoa học, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng. 

Tại buổi xét duyệt, sau khi có ý kiến trao đổi, phản biện của các thành viên hội đồng về căn cứ pháp lý, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp tổ chức thực hiện..., Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề nghị cơ quan chủ trì rà soát, điều chỉnh một số nội dung trong đề tài để hoàn thiện, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện trong thời gian tới bảo đảm hiệu quả, có tính khả thi./.

PV