Thứ ba Ngày 24 Tháng 04 Năm 2018
Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 10
+ Hôm nay: 300
Tổng số lượng truy cập
3.280.805
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
(06/14/2017 07:24:07)
Phê duyệt bổ sung 02 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2017.

Theo đó, hai nhiệm vụ mới được phê duyệt bổ sung gồm: “Giải pháp tăng cường vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn hiện nay” do Đảng ủy khối Doanh nghiệp chủ trì thực hiện. Mục tiêu chính của nhiệm vụ nhằm đề ra các nhóm giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò của các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế địa phương.

Với nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin đất đai trực tuyến phục vụ công tác quản lý đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” do Học Viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện. Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai có đầy đủ các thông tin không gian và thuộc tính về các thửa đất của các tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cơ quan nhà nước và các tổ chức sự nghiệp công tại thành phố Bắc Giang, huyện Yên Dũng và huyện Việt Yên. Xây dựng phần mềm quản lý đất đai trực tuyến phục vụ cập nhật, tính toán, thống kê, tìm kiếm và truy xuất dữ liệu với quỹ đất được các tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; cơ quan nhà nước và tổ chức sự nghiệp công tại thành phố Bắc Giang, huyện Yên Dũng và huyện Việt Yên. Các nhiệm vụ trên được thực hiện trong thời gian 24 tháng./.

Thanh Thanh