Thứ hai Ngày 20 Tháng 08 Năm 2018

Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu                Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường                 Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây bệnh tim mạch

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 15
+ Hôm nay: 156
Tổng số lượng truy cập
3.553.492
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
(04/05/2017 15:06:23)
×
Một số từ viết tắt trên Website:
Từ được viết tắt
Từ viết tắt
Bộ Chính trị BCT
Ủy viên Bộ Chính trị UVBCT
Ủy viên Trung ương Đảng UVTW
Thông tin và Truyền thông
TT&TT; MIC
Văn bản Quy phạm pháp luật
VBQPPL
Văn bản Chỉ đạo điều hành
VBCĐĐH
Văn bản pháp luật
VBPL
Công nghệ thông tin
CNTT
Bưu chính – Viễn thông
BCVT
Công nghệ thông tin – Truyền thông
CNTT-TT; CNTT&TT; ICT
Ứng dụng công nghệ thông tin
ƯDCNTT
Phát thanh truyền hình
PTTH
Thủ tục hành chính TTHC
Thủ tướng TTg
Trung ương TW; TƯ
Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử PTTH&TTĐT
Tổ chức liên minh bưu chính thế giới UPU
Tổ chức liên minh viễn thông quốc tế ITU
Thành phố TP.
Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và các tổ chức KH&CN công lập

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTg (sau đây viết tắt là Chương trình 592).

Căn cứ Công văn số 657/BKHCN-TCCB ngày 09/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); Công văn số 704/UBND-CN ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và các tổ chức KH&CN công lập. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 150/KHCN-KHCNCS về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và các tổ chức KH&CN công lập.

Qua đó, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị: UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành; các doanh nghiệp KH&CN; các tổ chức KH&CN thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ theo hướng dẫn tại Công văn số 657/BKHCN-TCCB ngày 09/3/2017 của Bộ KH&CN về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 592. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh thông báo tới các doanh nghiệp trong tỉnh để các doanh nghiệp nghiên cứu và đề xuất dự án tham gia Chương trình hỗ trợ.

Thời gian gửi Hồ sơ dự án tham gia Chương trình 592 năm 2018 gồm: 02 bộ gửi về Sở KH&CN trước ngày 25/4/2017 để tổng hợp gửi Bộ KH&CN:

Nhóm dự án hỗ trợ cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN gửi về Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ - Sở KH&CN, đường Lý Tự Trọng, thành phố Bắc Giang; mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Dương Văn Ngoạn, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, điện thoại: 0912179452.

Nhóm đề tài, dự án hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức KH&CN công lập gửi về Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở - Sở KH&CN, đường Lý Tự Trọng, thành phố Bắc Giang; mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Chu Thanh Sơn, Trưởng phòng Quản lý KH&CN cơ sở, điện thoại: 0984682656.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành; các doanh nghiệp KH&CN; các tổ chức KH&CN triển khai thực hiện.

Chi tiết Công văn số 657/BKHCN-TCCB ngày 09/3/2017 xem tại đây!

Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN ngày 28/10/2016 và Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 xem tại đây!

Lê Quang