Thứ ba Ngày 23 Tháng 01 Năm 2018

Khoa học và Công nghệ - động lực phát triển nhanh và bền vững!

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 12
+ Hôm nay: 311
Tổng số lượng truy cập
2.991.011
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và các tổ chức KH&CN công lập
(04/05/2017 15:06:23)

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTg (sau đây viết tắt là Chương trình 592).

Căn cứ Công văn số 657/BKHCN-TCCB ngày 09/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); Công văn số 704/UBND-CN ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và các tổ chức KH&CN công lập. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 150/KHCN-KHCNCS về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và các tổ chức KH&CN công lập.

Qua đó, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị: UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành; các doanh nghiệp KH&CN; các tổ chức KH&CN thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ theo hướng dẫn tại Công văn số 657/BKHCN-TCCB ngày 09/3/2017 của Bộ KH&CN về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 592. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh thông báo tới các doanh nghiệp trong tỉnh để các doanh nghiệp nghiên cứu và đề xuất dự án tham gia Chương trình hỗ trợ.

Thời gian gửi Hồ sơ dự án tham gia Chương trình 592 năm 2018 gồm: 02 bộ gửi về Sở KH&CN trước ngày 25/4/2017 để tổng hợp gửi Bộ KH&CN:

Nhóm dự án hỗ trợ cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN gửi về Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ - Sở KH&CN, đường Lý Tự Trọng, thành phố Bắc Giang; mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Dương Văn Ngoạn, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, điện thoại: 0912179452.

Nhóm đề tài, dự án hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức KH&CN công lập gửi về Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở - Sở KH&CN, đường Lý Tự Trọng, thành phố Bắc Giang; mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Chu Thanh Sơn, Trưởng phòng Quản lý KH&CN cơ sở, điện thoại: 0984682656.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành; các doanh nghiệp KH&CN; các tổ chức KH&CN triển khai thực hiện.

Chi tiết Công văn số 657/BKHCN-TCCB ngày 09/3/2017 xem tại đây!

Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN ngày 28/10/2016 và Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 xem tại đây!

Lê Quang