Thứ ba Ngày 24 Tháng 04 Năm 2018
Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 10
+ Hôm nay: 300
Tổng số lượng truy cập
3.280.805
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
(02/23/2017 15:05:49)
Thực hiện quản lý đo lường đối với sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn

Vấn đề vi phạm về đo lường, chất lượng đối với sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng, tạo ra môi trường kinh doanh thiếu lành mạnh. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đo lường đối với sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn là rất cần thiết.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số: 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn. Việc chấp hành quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn bảo đảm hàng hóa được “cân, đong, đo, đếm” đúng quy định; tạo sự tin tưởng cho người tiêu dùng đồng thời nâng cao uy tín của tổ chức sản xuất, kinh doanh. Qua hơn hai năm triển khai Thông tư, việc chấp hành quy định về đo lường của các tổ chức sản xuất, kinh doanh đối với lượng của hàng đóng gói sẵn còn nhiều hạn chế. Bên cạnh các tổ chức sản xuất, kinh doanh có ý thức tốt, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh còn có những tổ chức vi phạm.

Để thực hiện đúng quy định của Thông tư, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Công văn số: 10/TĐC-ĐL ngày 13/2/2017 về việc thực hiện một số nội dung về quản lý đo lường đối với sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn. Đề nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn, được quy định tại Thông tư số: 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014.

2. Công bố việc sử dụng dấu định lượng (dấu V) trên nhãn của hàng đóng gói sẵn; đảm bảo hàng hóa được định lượng đúng quy định.

Trình tự, thủ tục công bố việc sử dụng dấu định lượng được thực hiện theo Điều 12 Thông tư số: 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh về: Phòng Quản lý Đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đường Lý Tự Trọng, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240 3844994; Fax: 20403526500; Email: macthoa@gmail.com để được hướng dẫn./.

Chi tiết Công văn số: 10/TĐC-ĐL xem tại đây!

Chi tiết Thông tư số: 21/2014/TT-BKHCN xem tại đây!

BTV