Thứ hai Ngày 22 Tháng 01 Năm 2018

Khoa học và Công nghệ - động lực phát triển nhanh và bền vững!

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 17
+ Hôm nay: 89
Tổng số lượng truy cập
2.984.751
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Kết luận thanh tra chuyên đề hàng đóng gói sẵn
(02/23/2017 08:58:11)

Ngày 20/02, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang đã ban hành Kết luận số 29/KL-KHCN về việc thực hiện các quy định của pháp luật chuyên đề hàng đóng gói sẵn.

Đoàn thanh tra liên ngành do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường đã tiến hành thanh tra các công ty, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể (gọi chung là các cơ sở) đang sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đóng gói sẵn, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu dễ gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, sức khỏe của người tiêu dùng như: Bánh, kẹo, mứt, đường, mỳ chính, rượu... Thực hiện theo Quyết định số 01/QĐ-KHCN ngày 03/01/2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật chuyên đề hàng đóng gói sẵn theo định lượng, trong thời gian thanh tra 30 ngày, bắt đầu từ ngày 02/01/2017

Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung thanh tra liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, nhãn hàng hóa, sở hữu công nghiệp đối với các mặt hàng đóng gói sẵn trong sản xuất và kinh doanh. Đoàn thanh tra làm việc với 27/29 cơ sở (02 cơ sở đang dừng hoạt động nên không thực hiện thanh tra) đang sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Huyện Lục Ngạn 05 cơ sở, huyện Lục Nam 02 cơ sở, huyện Lạng Giang 04 cơ sở, huyện Yên Dũng 03 cơ sở, huyện Việt Yên 03 cơ sở, huyện Hiệp Hòa 03 cơ sở, huyện Tân Yên 02 cơ sở, huyện Yên Thế 02 cơ sở và TP Bắc Giang 03 cơ sở.

Qua quá trình kiểm tra, đa số các cơ sở có ý thức tốt, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra đã phát hiện 02 cơ sở vi phạm lỗi buôn bán hàng đóng gói sẵn không ghi lượng trên nhãn hàng hóa. Với lỗi vi phạm trên, bên cạnh việc hướng dẫn, nhắc nhở và giúp đỡ các cơ sở biện pháp khắc phục, sửa chữa,  Đoàn thanh tra đã nghiêm túc xử lý vi phạm hành chính với số tiền là 2,5 triệu đồng và buộc các cơ sở rà soát, chấp hành ghi định lượng hàng hóa đầy đủ theo quy định trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Quá trình thanh tra đã góp phần làm lành mạnh thị trường sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn, đảm bảo tính công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.

Để các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; nhãn hàng hóa; sở hữu công nghiệp; mã số, mã vạch, Các cơ sở cần có kế hoạch chủ động cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật có liên quan để tránh những sai phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh./.

Lê Quang