Thứ ba Ngày 23 Tháng 01 Năm 2018

Khoa học và Công nghệ - động lực phát triển nhanh và bền vững!

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 13
+ Hôm nay: 312
Tổng số lượng truy cập
2.991.021
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Văn bản pháp quy về doanh nghiệp
(09/14/2016 13:48:12)
VĂN BẢN PHÁP QUY NĂM 2015

104/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNVBan hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng lý thành lậpChi tiết
220/2015/TT-BKHĐTHướng dẫn về đăng ký doanh nghiệpChi tiết
314/2015/TT-BKHĐTBan hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất đượcChi tiết
413/2015/TT-BKHĐTBan hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chi tiết
502/2015/TT-BKHĐTHướng dẫn về việc công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữuChi tiết
61672/QĐ-TTgThành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tưChi tiết
71513/QĐ-TTgPhê duyệt Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020
Chi tiết
897/2015/NĐ-CPQuản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệChi tiết
959/NQ-CPTriển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tưChi tiết
1096/2015/NĐ-CPQuy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
Chi tiết
1193/2015/NĐ-CPTổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninhChi tiết
1291/2015/NĐ-CPĐầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
Chi tiết
1378/2015/NĐ-CPNghị định của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệpChi tiết
1481/2015/NĐ-CPCông bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nướcChi tiết
1567/2015/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xãChi tiết


VĂN BẢN PHÁP QUY NĂM 2014

TT
Số/ký hiệu
Tên văn bản
Tải file
1
04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Chi tiết
2
21/2014/TT-BTC Ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp Chi tiết
3
05/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Chi tiết
4
03/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã Chi tiết
5
727/QĐ-TTg Phê duyệt danh mục Dự án 2 - Chương trình "Cải cách Doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Chi tiết
6
63/NQ-CP Nghị quyết về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp Chi tiết
7
37/2014/QĐ-TTg Ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước
Chi tiết
8
15/NQ-CP Một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Chi tiết
9
49/2014/NĐ-CP Giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu Chi tiết
10
68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp Chi tiết
11
11/CT-TTg Giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015 Chi tiết
12
13/CT-TTg Đẩy nhanh thực hiện các giải pháp và giải quyết các thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại tại một số địa phương Chi tiết
1309/CT-TTgTriển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thônChi tiết
1406/CT-TTgĐẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nướcChi tiết
152261/QĐ-TTGQuyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020Chi tiết
1698/2014/NĐ-CPQuy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tếChi tiếtVĂN BẢN PHÁP QUY NĂM 2013

TT
Số/ký hiệu
Tên văn bản
Tải file
1
74/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế thí điểm chuyển đổi Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Chi tiết
2
2344/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước giai đoạn đến năm 2015 Chi tiết
3
219/2013/NĐ-CP Quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnhChi tiết
4
194/2013/NĐ-CP Đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh Chi tiết
5
206/2013/NĐ-CP
Quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Chi tiết
6
210/2013/NĐ-CP Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Chi tiết
7
193/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã Chi tiết
8
189/2013/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Chi tiết
9
182/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định mức lương tối thiểu cùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Chi tiết
10
37/2013/QH13 Luật sửa đổi bổ sung điều 170 của Luật doanh nghiệp Chi tiết
11
32/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Chi tiết
12
55/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Chi tiết
1349/2013/NĐ-CPNghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lươngChi tiết
1446/2013/NĐ-CPNghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao độngChi tiết
1545/2013/NĐ-CPNghị định Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao độngChi tiết
1643/2013/NĐ-CPNghị định Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao độngChi tiết
1741/2013/NĐ-CPNghị định Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yều cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình côngChi tiết
18số 27/2013/NĐ-CPNghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngChi tiết
1926/2013/NĐ-CPNghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựngChi tiết
2025/2013/NĐ-CP Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thảiChi tiết
2123/2013/NĐ-CPNghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạChi tiết
2205/2013/NĐ-CPNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệpChi tiết