Thứ ba Ngày 23 Tháng 01 Năm 2018

Khoa học và Công nghệ - động lực phát triển nhanh và bền vững!

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 12
+ Hôm nay: 311
Tổng số lượng truy cập
2.991.011
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Danh bạ email, số điện thoại

 

TT

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

SỐ MÁY

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

I

Lãnh đạo Sở

 

 

1

Nguyễn Đức Kiên

(kiennd@bacgiang.gov.vn)

3. 541. 189

3. 855. 951

0915. 699. 688

2

Nguyễn Văn Xuất

(xuatnv _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 853. 783

3. 859. 661 

0913. 024. 428 

3

Ngô Chí Vinh

(Vinhnc@bacgiang.gov.vn)

 

 

0913. 090. 656 

4

Nguyễn Phúc Thương

(Thuongnp_skhcn@bacgiang.gov.vn)
 

0912.831.515

II

Văn phòng Sở (vps_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

1

Nguyễn Thị Hương

(huongnt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 526. 168

3. 829. 888

0915. 066. 099

2

Lê Đức Anh

(anhld _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 854. 275

 

0985. 183. 833

3

Hà Văn Tuân

(tuanhv _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 854. 275

 

0978. 589. 885

4

Nguyễn Thị Hiền

(hiennt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 854. 275
0988. 003. 273

5

Nguyễn Ngọc Bách

(bachnn _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt

3. 859. 809

0913. 327. 763

6

Nguyễn Xuân Hoà

(hoanx _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt

 

0912. 615. 890

7

Cao Thị Lệ

(Lect _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt    
 

0972. 368. 635

8

Vũ Trí Biên

(bienvt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

8. 511. 889

 

s0913.876. 696

 

9

Hoàng Thị Duyên

3.854.275

 

0978. 423. 095

10

Nguyễn Thị Thu Thủy 0936.548.708

III

Phòng Quản lý khoa học (qlkh_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

1

Trương T. Hồng Minh

(minhtth _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 855. 477

3. 857. 592

0982. 241. 014

2

Nguyễn Văn Tình

(tinhnv _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 855. 477

 

0989. 261. 880

Lương Vũ Thắng

(thanglv _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt

3. 828. 253

0983. 828. 253

4

Phạm Thị Thu Huế

(hueptt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 3. 822. 255

 

0979. 288. 084

5

Bạch Thị Khánh Chi

(chibtk _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 nt

 

0904. 339. 686

6

Nguyễn Thị Nga 

 nt

 

0936. 698. 656

IV

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ (qlcn_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

1

Dương Văn Ngoạn

(ngoandv _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 859. 190 

3. 555. 389

0912. 179. 452

01642. 128. 692

2

Triệu Sơn Giang 

nt

 

0974. 656.655

3

Doãn Hải Đông

(dongdh _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt

 

0964. 051. 976

4

Nguyễn Thị Thanh Hà

(nttha _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt

 

0983. 872. 082

V

Phòng Kế hoạch – Tài chính (khtc_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

1

Lê Thị Thanh Lợi

(loiltt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 853. 081

3. 850. 915;

3. 850. 664

0914. 832. 158

2

Lương Thanh Trang

(tranglt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt

3. 851. 469

0983. 526. 287

3

Lê Thị Tuyên

(tuyenlt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt

 

0985. 185. 264

4

Lê Bá Chuẩn

(chuanlb _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt

3. 828. 998

0986. 327. 333

0972. 391. 268

VI

Phòng Quản lý Chuyên ngành (qlcng_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

1

Hoàng Công Bình 

(binhhc _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 540. 587

 

0985. 575. 988

2

Ngô Anh Hoàng

(hoangna _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 540. 587

3. 829. 234

0906. 002. 627

3

Đỗ Văn Tình

(tinhđv _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt

 

0962. 296. 368

VII

Phòng Quản lý KHCN cơ sở (qlkhcncs_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

1

Chu Thanh Sơn

(sonct _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

2. 210. 672

0984. 682. 656

2

Chu Thị Huyền

(huyenct _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

3. 828. 397

0915. 179. 616

VIII

Thanh tra Sở (tts_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

1

Nguyễn Ngọc Hảo

(haonn _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 859. 191

3. 829. 277

0913. 258. 149

2

Trần Chí Thành

(thanhtc _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 859. 191

3. 829. 899

0983. 552. 248

3

Trần Lan Hương

(huongtl_khcn@bacgiang.gov.vn)

nt

3. 854 . 141

0943. 078. 438

IX

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN (ttud_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

1

Nguyễn Văn Chức

(chucnv _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 829. 910

3. 823. 195

0912. 099. 587

2

Đào Trọng Nghĩa

(nghiadt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 853. 109

3. 554. 345

0983. 049. 674

 

Phòng hành chính tổng hợp

3828.368 

 

 

1

Nguyễn Thị Thu Hà

(hantt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3828.368

2.210.406

0913.560.087

2

Nguyễn Thị Phượng

(phuongnt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 828. 368

3. 556. 888

0985. 575. 909

 

Phòng Nghiên cứu thử nghiệm

 

 

 

1

Trần Quang Vinh

(vinhtq _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 828. 926

3. 878. 849

0987. 622. 829

2

Đỗ Đặng Lộc

(locdd _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 828. 926

3. 821. 729

0983. 110. 838

3

Nguyễn Thế Chung

(chungnt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 828. 926

 

0985. 092. 078

4

Đỗ Thị Thu Hà

(hađtt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 828. 926

 

01643. 586. 048

 

Phòng Ứng dụng chuyển giao

 

 

 

 

Phòng Kinh doanh dịch vụ

 

 

 

1

Hà Thị Mai Hương

(huonghtm _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 828. 926

 

01646. 201. 855

2

Hoàng Thị Thu Trang

(tranghtt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 828. 926

 

0973. 836. 589

X

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN (ttth_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

1

Triệu Ngọc Trung

(trungtn _skhcn@bacgiang.gov.vn)
 

0915. 115. 358

 

Phòng Hành chính – Tổng hợp

 

 

 

1

Nguyễn Thị Thảo

(thaont_skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 829. 095

 

0976. 318. 118

2

Trần Thị Phượng

(phuongtt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 829. 095

 

0985. 026. 731

 

Phòng  Thống kê & Thư viện

3. 828. 325

 

 

1

Đỗ Thị Thơm   

(thomdt_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

0972. 597. 242

 

Phòng Thông tin KH&CN

3. 829. 094

 

 

1

Nguyễn Thị Tươi 

(thanhvt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

0976. 320. 188

2

Trần Thị Huyền Trang

(trangtth _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

0915. 120. 117

3

Hoàng Thị Thoa

(thoaht_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

0985. 147. 399

 

Phòng giao dịch công nghệ và thiết bị 

3. 825. 001

 

 

1

Lê Quang

(quangle_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

0988. 161. 328

2

Vương Thị Thanh

(thanhvt_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

0966.092.098

3

Nguyễn Thị Thu Trang

 (trangntt_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

0979. 236. 101

XI

Chi cục TCĐL CL (cctcdlcl_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

1

Nguyễn Chí Trung

(trungnc _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 854. 331

3. 857. 272

0912. 322. 208

2

Bùi Khái Hưng

(hungbk _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 828. 947

3. 828. 414

0912. 178. 040

3

Nguyễn Thị Phương Lan

(lanntp _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 844. 992

3. 857. 585

0912. 087. 629

4

Nguyễn Hoàng Tuấn

(tuannh_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

0913. 575. 308

 

Phòng Quản lý đo lường

 

 

 

1

Mạc Thị Kim Thoa

(thoamtk _skhcn@bacgiang.gov.vn)

  

 

0916. 161. 896

2

Nguyễn Văn Tiệp

(tiepnv _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

3. 857. 098

0983. 337. 286

3

Đinh Hữu Trình

(trinhdh _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

0978. 691. 222

4

Nguyễn Văn Sinh

(sinhnv _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

0934. 257. 725

 

Phòng Quản lý Chất lượng

 

 

 

1

Phạm Xuân Thắng

(thangpx _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 851. 408
0983. 018. 127

2

Nguyễn Văn Thành

(thanhnv_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 nt

 

0982. 859. 661

3

Nguyễn Quang Anh

(anhnq _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt
01687. 947. 903

 

Phòng TBT

 

 

 

1

Lê Thành Kông

(konglt _skhcn@bacgiang.gov.vn)
6. 256. 015

0904. 174. 167

2

Nguyễn Thị Thắng

(thangnt _skhcn@bacgiang.gov.vn)
 

0974. 187. 515

 

Phòng HCTH

 

 

 

1

Hà Thị Chinh

(chinhht _skhcn@bacgiang.gov.vn)
3. 826. 254

0914. 939. 592

2

Nguyễn Thị Hải Vân

(vannth _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

0948. 236. 919

3

Trương Văn Công

(congtv _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

3. 854. 265

0915. 555. 205

4

Trần Hồng Thịnh

(thinhth _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

3. 573. 195

0917. 831. 288

 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (ttkt_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

 

1    
Hoàng Văn Long

(longhv _skhcn@bacgiang.gov.vn)
 

0912. 205. 856

2

Dương Đại Tân

(tandd_skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 828. 368

3. 852. 212

0983. 317. 203

Ngô Thanh Hải

(haint _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 829. 010

 

0943. 317. 743

4   Nguyễn Quang Sang

(sangnq _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 829. 010

 

0914. 762. 977

5  
Tạ Văn Tú

(tutv _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 829. 010

 

0973. 407. 452

6  
Lương Xuân Ngọc

(ngoclx_skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 829. 010

 

0984. 568. 238

Nguyễn Văn Vị

(vinv_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 3. 829. 010

 

 0982. 124. 862

Phùng Thị Ngát

(ngatpt_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 3. 822. 255

 

 0978. 067. 765

9    
Trần Văn Quý

(quytv_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

 0977. 475. 083

10    
Nguyễn Thị Thúy

(thuynt_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

0983. 315. 886