Chủ nhật Ngày 19 Tháng 08 Năm 2018

Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu                Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường                 Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây bệnh tim mạch

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 11
+ Hôm nay: 118
Tổng số lượng truy cập
3.551.252
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Danh bạ email, số điện thoại

 

TT

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

SỐ MÁY

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

I

Lãnh đạo Sở

 

 

1

Nguyễn Đức Kiên

(kiennd@bacgiang.gov.vn)

3. 541. 189

3. 855. 951

0915. 699. 688

2

Nguyễn Văn Xuất

(xuatnv _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 853. 783

3. 859. 661 

0913. 024. 428 

3

Ngô Chí Vinh

(Vinhnc@bacgiang.gov.vn)

 

 

0913. 090. 656 

4

Nguyễn Phúc Thương

(Thuongnp_skhcn@bacgiang.gov.vn)
 

0912.831.515

II

Văn phòng Sở (vps_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

1

Hoàng Công Bình

(binhhc_skhcn@bacgiang.gov.vn)0985. 575. 988

2

Lê Đức Anh

(anhld _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 854. 275

 

0985. 183. 833

3

Hà Văn Tuân

(tuanhv _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 854. 275

 

0978. 589. 885

4

Nguyễn Thị Hiền

(hiennt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 854. 275
0988. 003. 273

5

Nguyễn Ngọc Bách

(bachnn _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt

3. 859. 809

0913. 327. 763

6

Nguyễn Xuân Hoà

(hoanx _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt

 

0912. 615. 890

7

Cao Thị Lệ

(Lect _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt    
 

0972. 368. 635

8

Vũ Trí Biên

(bienvt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

8. 511. 889

 

s0913.876. 696

 

9

Hoàng Thị Duyên

3.854.275

 

0978. 423. 095

10

Nguyễn Thị Thu Thủy 0936.548.708

III

Phòng Quản lý khoa học (qlkh_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

1

Trương T. Hồng Minh

(minhtth _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 855. 477

3. 857. 592

0982. 241. 014

2

Nguyễn Văn Tình

(tinhnv _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 855. 477

 

0989. 261. 880

Lương Vũ Thắng

(thanglv _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt

3. 828. 253

0983. 828. 253

4

Phạm Thị Thu Huế

(hueptt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 3. 822. 255

 

0979. 288. 084

5

Bạch Thị Khánh Chi

(chibtk _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 nt

 

0904. 339. 686

6

Nguyễn Thị Nga 

 nt

 

0936. 698. 656

IV

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ (qlcn_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

1

Dương Văn Ngoạn

(ngoandv _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 859. 190 

3. 555. 389

0912. 179. 452

01642. 128. 692

2

Triệu Sơn Giang 

nt

 

0974. 656.655

3

Doãn Hải Đông

(dongdh _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt

 

0964. 051. 976

4

Nguyễn Thị Thanh Hà

(nttha _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt

 

0983. 872. 082

V

Phòng Kế hoạch – Tài chính (khtc_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

1

Lê Thị Thanh Lợi

(loiltt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 853. 081

3. 850. 915;

3. 850. 664

0914. 832. 158

2

Lương Thanh Trang

(tranglt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt

3. 851. 469

0983. 526. 287

3

Lê Thị Tuyên

(tuyenlt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt

 

0985. 185. 264

4

Lê Bá Chuẩn

(chuanlb _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt

3. 828. 998

0986. 327. 333

0972. 391. 268

VI

Phòng Quản lý Chuyên ngành (qlcng_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

1

Nguyễn Thị Hương 

(huongnt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 540. 587

 

0915.066.099

2

Ngô Anh Hoàng

(hoangna _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 540. 587

3. 829. 234

0906. 002. 627

3

Đỗ Văn Tình

(tinhđv _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt

 

0962. 296. 368

VII

Phòng Quản lý KHCN cơ sở (qlkhcncs_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

1

Chu Thanh Sơn

(sonct _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

2. 210. 672

0984. 682. 656

2

Chu Thị Huyền

(huyenct _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

3. 828. 397

0915. 179. 616

VIII

Thanh tra Sở (tts_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

1

Nguyễn Ngọc Hảo

(haonn _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 859. 191

3. 829. 277

0913. 258. 149

2

Trần Chí Thành

(thanhtc _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 859. 191

3. 829. 899

0983. 552. 248

3

Trần Lan Hương

(huongtl_khcn@bacgiang.gov.vn)

nt

3. 854 . 141

0943. 078. 438

IX

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN (ttud_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

1

Đào Trọng Nghĩa

(nghiadt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 853. 109

3. 554. 345

0983. 049. 674

 

Phòng hành chính tổng hợp

3828.368 

 

 

1

Nguyễn Thị Phượng

(phuongnt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 828. 368

3. 556. 888

0985. 575. 909

 

Phòng Nghiên cứu thử nghiệm

 

 

 

1

Trần Quang Vinh

(vinhtq _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 828. 926

3. 878. 849

0987. 622. 829

2

Đỗ Đặng Lộc

(locdd _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 828. 926

3. 821. 729

0983. 110. 838

3

Nguyễn Thế Chung

(chungnt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 828. 926

 

0985. 092. 078

4

Đỗ Thị Thu Hà

(hađtt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 828. 926

 

01643. 586. 048

 

Phòng Kinh doanh dịch vụ

 

 

 

1

Hà Thị Mai Hương

(huonghtm _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 828. 926

 

01646. 201. 855

2

Hoàng Thị Thu Trang

(tranghtt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 828. 926

 

0973. 836. 589

X

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN (ttth_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

1

Triệu Ngọc Trung

(trungtn _skhcn@bacgiang.gov.vn)
 

0915. 115. 358

 

Phòng Hành chính – Tổng hợp

 

 

 

1

Nguyễn Thị Thảo

(thaont_skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 829. 095

 

0976. 318. 118

2

Trần Thị Phượng

(phuongtt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 829. 095

 

0985. 026. 731

 

Phòng  Thống kê & Thư viện

3. 828. 325

 

 

1

Đỗ Thị Thơm   

(thomdt_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

0972. 597. 242

 

Phòng Thông tin KH&CN

3. 829. 094

 

 

1

Nguyễn Thị Tươi 

(thanhvt _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

0976. 320. 188

2

Trần Thị Huyền Trang

(trangtth _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

0915. 120. 117

3

Hoàng Thị Thoa

(thoaht_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

0985. 147. 399

 

Phòng giao dịch công nghệ và thiết bị 

3. 825. 001

 

 

1

Lê Quang

(quangle_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

0988. 161. 328

2

Vương Thị Thanh

(thanhvt_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

0966.092.098

3

Nguyễn Thị Thu Trang

 (trangntt_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

0979. 236. 101

XI

Chi cục TCĐL CL (cctcdlcl_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

1

Nguyễn Chí Trung

(trungnc _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 854. 331

3. 857. 272

0912. 322. 208

2

Bùi Khái Hưng

(hungbk _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 828. 947

3. 828. 414

0912. 178. 040

3

Nguyễn Thị Phương Lan

(lanntp _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 844. 992

3. 857. 585

0912. 087. 629

4

Nguyễn Hoàng Tuấn

(tuannh_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

0913. 575. 308

 

Phòng Quản lý đo lường

 

 

 

1

Mạc Thị Kim Thoa

(thoamtk _skhcn@bacgiang.gov.vn)

  

 

0916. 161. 896

2

Nguyễn Văn Tiệp

(tiepnv _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

3. 857. 098

0983. 337. 286

3

Đinh Hữu Trình

(trinhdh _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

0978. 691. 222

4

Nguyễn Văn Sinh

(sinhnv _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

0934. 257. 725

 

Phòng Quản lý Chất lượng

 

 

 

1

Phạm Xuân Thắng

(thangpx _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 851. 408
0983. 018. 127

2

Nguyễn Văn Thành

(thanhnv_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 nt

 

0982. 859. 661

3

Nguyễn Quang Anh

(anhnq _skhcn@bacgiang.gov.vn)

nt
0979. 766.122

 

Phòng TBT

 

 

 

1

Lê Thành Kông

(konglt _skhcn@bacgiang.gov.vn)
6. 256. 015

0904. 174. 167

2

Nguyễn Thị Thắng

(thangnt _skhcn@bacgiang.gov.vn)
 

0974. 187. 515

 

Phòng HCTH

 

 

 

1

Hà Thị Chinh

(chinhht _skhcn@bacgiang.gov.vn)
3. 826. 254

0914. 939. 592

2

Nguyễn Thị Hải Vân

(vannth _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

0948. 236. 919

3

Trương Văn Công

(congtv _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

3. 854. 265

0915. 555. 205

4

Trần Hồng Thịnh

(thinhth _skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

3. 573. 195

0917. 831. 288

 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (ttkt_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

 

1    
Hoàng Văn Long

(longhv _skhcn@bacgiang.gov.vn)
 

0912. 205. 856

2

Dương Đại Tân

(tandd_skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 828. 368

3. 852. 212

0983. 317. 203

Ngô Thanh Hải

(haint _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 829. 010

 

0943. 317. 743

4   Nguyễn Quang Sang

(sangnq _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 829. 010

 

0914. 762. 977

5  
Tạ Văn Tú

(tutv _skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 829. 010

 

0973. 407. 452

6  
Lương Xuân Ngọc

(ngoclx_skhcn@bacgiang.gov.vn)

3. 829. 010

 

0984. 568. 238

Nguyễn Văn Vị

(vinv_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 3. 829. 010

 

 0982. 124. 862

Phùng Thị Ngát

(ngatpt_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 3. 822. 255

 

 0978. 067. 765

9    
Trần Văn Quý

(quytv_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

 0977. 475. 083

10    
Nguyễn Thị Thúy

(thuynt_skhcn@bacgiang.gov.vn)

 

 

0983. 315. 886

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: