Thứ sáu Ngày 23 Tháng 06 Năm 2017

Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước!                                                                                Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường!

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
  • Ngày 29/5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài “Thực trạng tội phạm giết người trên đại bàn tỉnh Bắc Giang từ năm 2011 -2015 và giải pháp phòng ngừa” do Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì thực hiện từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2017.

  • Ngày 17/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái có buổi kiểm tra dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng mô hình trồng nghệ theo hướng GACP (thực hành trồng trọt và thu hái dược liệu theo quy trình quốc tế) và phát triển vùng nguyên liệu cho sản xuất để chiết xuất curcumin từ củ nghệ làm thực phẩm chức năng và một số sản phẩm có giá trị cao từ cây nghệ tại Bắc Giang”.

  • Ngày 22/4, Chi đoàn sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2017-2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở KH&CN,  Đoàn các cơ quan tỉnh, cùng 42 đoàn viên của sở.

  • Nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, những giá trị văn hóa đặc sắc của nhân dân tỉnh Bắc Giang, làm phong phú hàng lưu niệm, quà tặng du lịch kích cầu chi tiêu du lịch của du khách đến Bắc Giang; lựa chọn sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch để phục vụ khách du lịch, công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh; thông qua sản phẩm lưu niệm du lịch để truyền tải thông tin về văn hóa, phong tục tập quán của tỉnh Bắc Giang, điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn du khách.

  • Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTg (sau đây viết tắt là Chương trình 592).

Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 11
+ Hôm nay: 194
Tổng số lượng truy cập
2.252.886
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Lãnh đạo sở

Giám đốc: Nguyễn Đức Kiên


Điện thoại: CQ (0240) 3541.189, DĐ 0915.699.688


Email: kiennd@bacgiang.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức; công tác kế hoạch-tài chính; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; thi đua khen thưởng- kỷ luật; làm chủ tài khoản của Sở.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở, Kế hoạch-Tài chính, Quản lý Khoa học và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng... do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định; làm Trưởng Ban biên tập ấn phẩm Thông tin khoa học công nghệ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Xuất


Điện thoại: CQ (0240) 3853.783, DĐ 0913.024.428


Email: xuatnv_skhcn@bacgiang.gov.vn


Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh tra; quản lý công nghệ và thị trường công nghệ; công tác triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và ký các văn bản thuộc phạm vi phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Thanh tra Sở, Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ; Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng... do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Phó Giám đốc: Ngô Chí Vinh


Điện thoại: DĐ 0913.090.656


Email: vinhnc@bacgiang.gov.vn


Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực quản lý khoa học và công nghệ cơ sở; an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ; công tác thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; ký các văn bản thuộc phạm vi phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở; Quản lý Chuyên ngành; Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng... do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và ủy ban nhân dân tỉnh giao.