Thứ ba Ngày 23 Tháng 01 Năm 2018

Khoa học và Công nghệ - động lực phát triển nhanh và bền vững!

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 12
+ Hôm nay: 311
Tổng số lượng truy cập
2.991.011
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 

Cơ cấu tổ chức bộ máy của sở cụ thể như sau:

  I. LÃNH ĐẠO SỞ   

 1. Giám đốc: Nguyễn Đức Kiên

Điện thoại: CQ (0204) 3541.189, DĐ 0915.699.688

Email: kiennd@bacgiang.gov.vn

 2. Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Xuất

Điện thoại: CQ (0204) 3853.783, DĐ 0913.024.428

Email: xuatnv_skhcn@bacgiang.gov.vn

 3. Phó Giám đốc: Ngô Chí Vinh

Điện thoại: DĐ 0913.090.656

Email: vinhnc@bacgiang.gov.vn

 4. Phó Giám đốc: Nguyễn Phúc Thương

Điện thoại: DĐ 0912.831.515

Email: thuongnp_skhcn@bacgiang.gov.vn

II. CÁC PHÒNG THAM MƯU

 Các phòng tham mưu thuộc Sở có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Quyết định số 18/QĐ-KHCN ngày 25/01/2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  về việc V/v ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang.

 

1. VĂN PHÒNG SỞ

Điện thoại: 0204.3854.275

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Hương 

Điện thoại: CQ (0204) 3526.168,

DĐ 0915.066.099

Email: huongnt_skhcn@bacgiang.gov.vn

Phó chánh Văn phòng: Lê Đức Anh

Điện thoại: CQ (0204) 8511.889,

DĐ 0985.183.833

Email: anhld_skhcn@bacgiang.gov.vn

2. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Điện thoại: 0204 3851.827

Trưởng phòng:  Lê Thị Thanh Lợi

Điện thoại: 0914.832.158

Email: loiltt_skhcn@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Lương Thanh Trang

Điện thoại: 0983.526.287

Email: tranglt _skhcn@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Tuyên

Điện thoại: 0985.185.264

Email: tuyenlt_skhcn@bacgiang.gov.vn

3. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Điện thoại: 0204 3855.477

Trưởng phòng: Trương Thị Hồng Minh

Điện thoại: 0982.241.014

Email: minhtth_skhcn@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tình

Điện thoại: 0989.261.880

Email: tinhnv_skhcn@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Lương Vũ Thắng

Điện thoại: 0983.828.253

Email: thanglv_skhcn@bacgiang.gov.vn

4. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Điện thoại: 0204 3859.190

Trưởng phòng: Dương Văn Ngoạn

Điện thoại: 0912.179.452

Email: ngoandv_skhcn@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Triệu Sơn Giang

Điện thoại: 0974.656.655

5. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ SỞ

 

Trưởng phòng: Chu Thanh Sơn

Điện thoại: 0984.682.656

Email: sonct_skhcn@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Chu Thị Huyền

Điện thoại: 0915.179.616

Email: huyenct_skhcn@bacgiang.gov.vn

6. PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

Điện thoại: CQ (0204)3540.587

Trưởng phòng: Hoàng Công Bình

Điện thoại: 0985.575.988

Email: binhhc_skhcn@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ngô Anh Hoàng

Điện thoại: 0906.002.627

Email: hoangna_skhcn@bacgiang.gov.vn

7. THANH TRA SỞ

Điện thoại: CQ 0204 3859.191

Chánh Thanh tra: Nguyễn Ngọc Hảo

Điện thoại: 0913.258.149

Email: haonn_skhcn@bacgiang.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Trần Chí Thành

Điện thoại: 0983.552.248

Email: thanhtc_skhcn@bacgiang.gov.vn

 III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

Chi cục trưởng: Nguyễn Chí Trung                 

Điện thoại: 0915.275.598

Email: chungnc_skhcn@bacgiang.gov.vn

Chi cục phó:  Nguyễn Thị Phương Lan

Điện thoại: 0912.087.629

Email: lanntp_skhcn@bacgiang.gov.vn

Chi cục phó: Bùi Khái Hưng

Điện thoại: 0912.178.040

Email: hungbk_skhcn@bacgiang.gov.vn

Chi cục phó: Nguyễn Hoàng Tuấn

Điện thoại: DĐ 0913.575.308

Email: tuannh_skhcn@bacgiang.gov.vn

2. TRUNG TÂM  THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KH&CN

Điện thoại: 0204 3.858.870

Phó Giám đốc: Triệu Ngọc Trung

Điện thoại: 0915. 115. 358

Email: trungtn _skhcn@bacgiang.gov.vn

3. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN

Điện thoại: 0204. 3828.368

Giám đốc: Nguyễn Văn Chức

Điện thoại: 0912.099.587

Email: chucnv_skhcn@bacgiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Đào Trọng Nghĩa

Điện thoại: 0983.049.674

Email: nghiadt_skhcn@bacgiang.gov.vn