Thứ hai Ngày 20 Tháng 08 Năm 2018

Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu                Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường                 Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây bệnh tim mạch

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 14
+ Hôm nay: 157
Tổng số lượng truy cập
3.553.502
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 

Cơ cấu tổ chức bộ máy của sở cụ thể như sau:

  I. LÃNH ĐẠO SỞ   

 1. Giám đốc: Nguyễn Đức Kiên

Điện thoại: CQ (0204) 3541.189, DĐ 0915.699.688

Email: kiennd@bacgiang.gov.vn

 2. Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Xuất

Điện thoại: CQ (0204) 3853.783, DĐ 0913.024.428

Email: xuatnv_skhcn@bacgiang.gov.vn

 3. Phó Giám đốc: Ngô Chí Vinh

Điện thoại: DĐ 0913.090.656

Email: vinhnc@bacgiang.gov.vn

 4. Phó Giám đốc: Nguyễn Phúc Thương

Điện thoại: DĐ 0912.831.515

Email: thuongnp_skhcn@bacgiang.gov.vn

II. CÁC PHÒNG THAM MƯU

 Các phòng tham mưu thuộc Sở có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Quyết định số 18/QĐ-KHCN ngày 25/01/2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  về việc V/v ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang.

 

1. VĂN PHÒNG SỞ

Điện thoại: 0204.3854.275

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Hương 

Điện thoại: CQ (0204) 3526.168,

DĐ 0915.066.099

Email: huongnt_skhcn@bacgiang.gov.vn

Phó chánh Văn phòng: Lê Đức Anh

Điện thoại: CQ (0204) 8511.889,

DĐ 0985.183.833

Email: anhld_skhcn@bacgiang.gov.vn

2. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Điện thoại: 0204 3851.827

Trưởng phòng:  Lê Thị Thanh Lợi

Điện thoại: 0914.832.158

Email: loiltt_skhcn@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Lương Thanh Trang

Điện thoại: 0983.526.287

Email: tranglt _skhcn@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Tuyên

Điện thoại: 0985.185.264

Email: tuyenlt_skhcn@bacgiang.gov.vn

3. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Điện thoại: 0204 3855.477

Trưởng phòng: Trương Thị Hồng Minh

Điện thoại: 0982.241.014

Email: minhtth_skhcn@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tình

Điện thoại: 0989.261.880

Email: tinhnv_skhcn@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Lương Vũ Thắng

Điện thoại: 0983.828.253

Email: thanglv_skhcn@bacgiang.gov.vn

4. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Điện thoại: 0204 3859.190

Trưởng phòng: Dương Văn Ngoạn

Điện thoại: 0912.179.452

Email: ngoandv_skhcn@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Triệu Sơn Giang

Điện thoại: 0974.656.655

5. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ SỞ

 

Trưởng phòng: Chu Thanh Sơn

Điện thoại: 0984.682.656

Email: sonct_skhcn@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Chu Thị Huyền

Điện thoại: 0915.179.616

Email: huyenct_skhcn@bacgiang.gov.vn

6. PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

Điện thoại: CQ (0204)3540.587

Trưởng phòng: Hoàng Công Bình

Điện thoại: 0985.575.988

Email: binhhc_skhcn@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ngô Anh Hoàng

Điện thoại: 0906.002.627

Email: hoangna_skhcn@bacgiang.gov.vn

7. THANH TRA SỞ

Điện thoại: CQ 0204 3859.191

Chánh Thanh tra: Nguyễn Ngọc Hảo

Điện thoại: 0913.258.149

Email: haonn_skhcn@bacgiang.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Trần Chí Thành

Điện thoại: 0983.552.248

Email: thanhtc_skhcn@bacgiang.gov.vn

 III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

Chi cục trưởng: Nguyễn Chí Trung                 

Điện thoại: 0915.275.598

Email: chungnc_skhcn@bacgiang.gov.vn

Chi cục phó:  Nguyễn Thị Phương Lan

Điện thoại: 0912.087.629

Email: lanntp_skhcn@bacgiang.gov.vn

Chi cục phó: Bùi Khái Hưng

Điện thoại: 0912.178.040

Email: hungbk_skhcn@bacgiang.gov.vn

Chi cục phó: Nguyễn Hoàng Tuấn

Điện thoại: DĐ 0913.575.308

Email: tuannh_skhcn@bacgiang.gov.vn

2. TRUNG TÂM  THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KH&CN

Điện thoại: 0204 3.858.870

Phó Giám đốc: Triệu Ngọc Trung

Điện thoại: 0915. 115. 358

Email: trungtn _skhcn@bacgiang.gov.vn

3. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN

Điện thoại: 0204. 3828.368

Giám đốc: Nguyễn Văn Chức

Điện thoại: 0912.099.587

Email: chucnv_skhcn@bacgiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Đào Trọng Nghĩa

Điện thoại: 0983.049.674

Email: nghiadt_skhcn@bacgiang.gov.vn


Tags: cơ cấu