Thứ hai Ngày 20 Tháng 08 Năm 2018

Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu                Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường                 Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây bệnh tim mạch

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 14
+ Hôm nay: 157
Tổng số lượng truy cập
3.553.502
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Chính sách pháp luật
 • Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế, gải pháp hữu ích (08/10/2018 08:24:58)

  Trong khuôn khổ Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích cho các đối tượng là các tổ chức, cá nhân có các giải pháp kỹ thuật đáp ứng được các yêu cầu sau: Có khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích; có khả năng áp dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh; chưa nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích; chưa/không được hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp kỹ thuật hữu ích từ nguồn ngân sách nhà nước.

 • Trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ (08/02/2018 16:01:16)

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 31/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

 • Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn nhãn hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (07/27/2018 08:39:12)

  Ngày 20 tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 • Quy định mới về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ (07/11/2018 16:25:18)

  Ngày 15/5/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN quy định về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ.

 • Tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ trong nông nghiệp (07/05/2018 09:34:26)

  Ngày 3/5/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật về giống, sản phẩm, quy trình sản xuất, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý trong nông nghiệp. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp.


 • Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2018 đợt 2 (06/20/2018 10:12:35)

  Ngày 15/6/2018, Giám đốc Sở KH&CN Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 184/QĐ-KHCN phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cơ sở thực hiện năm 2018 (đợt 2).

 • Quy định quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (06/20/2018 10:06:41)

  Ngày 15/6/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 183/QĐ-UBND quy định quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước, bao gồm việc tư vấn, xác định nhiệm vụ; xây dựng, xét duyệt thuyết minh, thẩm định tài chính, phê duyệt, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, đăng ký, lưu giữ, công nhận kết quả nhiệm vụ KH&CN.

 • Thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ - Cung cấp các giải pháp hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2025 (05/31/2018 08:03:32)

  Đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên triển khai thực hiện đã được nêu ra tại Quyết định số 598/QĐ-TTg, ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2025.

 • Chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông (05/31/2018 08:01:54)

  Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để tăng thu nhập, giảm nghèo, làm giàu, thích ứng với các điều kiện sinh thái, khí hậu và thị trường thông qua các nội dung, hình thức, phương thức hoạt động khuyến nông. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường khả năng chống chịu thiên tai; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp  Cuối