Thứ hai Ngày 23 Tháng 10 Năm 2017

Nhiệt liệt chào mừng 56 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang (1961-2017)!

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 24
+ Hôm nay: 96
Tổng số lượng truy cập
2.651.789
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Tổng kết 2015-HC hạng I
 • Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_15
 • Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_14
 • Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_13
 • Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_12
 • Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_11
 • Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_10
 • Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_9
 • Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_8
 • Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_7
 • Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_6
 • tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_5
 • tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_4
 • tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_3
 • tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_2
 • tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 1