Thứ ba Ngày 24 Tháng 04 Năm 2018
Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 11
+ Hôm nay: 303
Tổng số lượng truy cập
3.280.835
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Tổng kết 2015-HC hạng I
 • Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_15
 • Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_14
 • Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_13
 • Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_12
 • Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_11
 • Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_10
 • Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_9
 • Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_8
 • Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_7
 • Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_6
 • tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_5
 • tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_4
 • tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_3
 • tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất_2
 • tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 1